Siggesta 1:14, del av, ändring av detaljplan

Området omfattas av en del av fastighet Siggesta 1:14 och är beläget på norra Värmdölandet cirka 15 km från centrala Gustavsberg. För området finns en upprättad detaljplan (D203) vari genom väg 274 passerar. Ägaren till fastigheten Siggesta 1:14 har ansökt om detaljplaneändring av D203.

DummybildFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-05-19.
Plannummer DP244.

Lagakrafthandlingar läggs upp inom kort.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete