Bildarkiv

Värmdös bildarkiv visas på Digitalt Museum. I dagsläget finns c:a 3 700 bilder i det digitala arkivet, vilket motsvarar knappt 7 % av den totala bildmängden. Det är vår ambition att göra betydligt fler bilder sökbara på nätet.

Värmdö kommun förfogar idag över ett bildarkiv omfattande uppskattningsvis c:a 50 000 fotografiska bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005. Bilderna skildrar liv och arbete i fabriken och i samhället, alltifrån mitten av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Detta bildarkiv utgör därför ett omistligt kulturarv av stort lokalt, nationellt och även till viss del internationellt intresse. 

Värmdö kommuns bildarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bilderna är fritt nedladdningsbara från databasen och kan konstnadsfritt användas för privat och icke-kommersiellt bruk. För prislista för annan användning se Värmdö kommuns Taxor och avgifter 2020.

Taxor och avgifter 2020


Föreningsarkiv

Flera av hembygdsföreningarna i Värmdö fövaltar egna bildarkiv, några av dem kan besökas digitalt via Länsstyrelsens databad Kollektivt kulturarv.

Kollektivt kulturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalt Museum

Digitalt Museum är en webbplats för bildpublicering av kulturhistoriska samlingar. Bakom webbplatsen står Kultur IT, som är ett icke vinstdrivande aktiebolag samägt av ett antal museer i Norge och Sverige. Här finns idag tillgång till 4,5 miljoner objekt – föremål och bilder – från 250 museer och andra kulturinstitutioner.

Via Digitalt Museum får bildarkivet även koppling till Europeana, en databas för det europeiska kulturarvet. Digitalt Museum är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en mer digital och tillgänglig kommun.

Digitalt Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster