Bildarkiv

Fotografi över Gustavsbergs hamnområde

Bilden kommer från Värmdö kommuns arkiv med lokalhistoriska fotografier. De flesta är fotograferade av Hilding Engströmer under 1960-, 70- och 80-talen. Han fotograferade åt Gustavsbergsfabriken både fabriksmiljöer och framväxten av samhället Gustavsberg. Här ser vi Gustavsbergs hamn fotograferad under perioden.

Värmdös bildarkiv visas på Digitalt Museum. I dagsläget finns cirka 5 000 bilder i det digitala arkivet. Det är vår ambition att göra betydligt fler bilder sökbara på nätet.

Värmdö kommun förfogar idag över ett bildarkiv omfattande uppskattningsvis cirka 50 000 fotografiska bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005. Bilderna skildrar liv och arbete i fabriken och i samhället, alltifrån mitten av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Detta bildarkiv utgör därför ett omistligt kulturarv av stort lokalt, nationellt och även till viss del internationellt intresse. 

Värmdö kommuns bildarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bilderna är fritt nedladdningsbara från databasen och kan kostnadsfritt användas för privat och icke-kommersiellt bruk. För prislista för annan användning se Värmdö kommuns Taxor och avgifter.

Taxor och avgifter 2023 , 448.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Digitalt Museum

Digitalt Museum är en webbplats för bildpublicering av kulturhistoriska samlingar. Bakom webbplatsen står Kultur IT, som är ett icke vinstdrivande aktiebolag samägt av ett antal museer i Norge och Sverige. Här finns idag tillgång till 4,5 miljoner objekt – föremål och bilder – från 250 museer och andra kulturinstitutioner.

Via Digitalt Museum får bildarkivet även koppling till Europeana, en databas för det europeiska kulturarvet. Digitalt Museum är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en mer digital och tillgänglig kommun.

Digitalt Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.