Frågor och svar om vuxenutbildning

Läs gärna igenom vanliga frågor och svar kring vuxenutbildning. Hittar du inte svar på din fråga, välkommen att kontakta oss!

Ansökan, nivåtest och prövning

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via ansökningswebben. Ansök med pappersblankett istället. Kontakta tel nr: 08 – 570 480 95 eller via mejl: vuxenutbildningen@varmdo.se

Värmdö kommun samarbetar med ett stort antal skolor som erbjuder ett brett urval av kurser i Svenska för invandrare, SFI, och enstaka kurser på grundläggande- och gymnasial nivå. Du kan också läsa ett yrkespaket eller studera som lärling. Du väljer själv vilken skola du vill studera hos.

Valbara skolor inom vuxenutbildningen

Du är behörig att studera inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börja även om du är under 20 år. Du ska vara folkbokförd i Värmdö kommun. Du ska sakna de kunskaper som kursen ska ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. För dig som läser inom SFI görs en individuell bedömning. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

Är du folkbokförd i Värmdö kommun godkänns endast i undantagsfall studier via andra kommuners utbud och risken är stor att du får avslag på din ansökan. Finns motsvarande kurs/kurspaket i Värmdö kommuns utbud ska du söka den. Interkommunal ansökan beviljas INTE för kurser/kurspaket som finns att söka i utbudet i Värmdö kommun, inklusive SFI- kombinationsutbildning.

Vill du ändå ansöka till en annan kommuns utbud gör du din ansökan på den aktuella kommunens ansökningssystem. Du skriver ut ansökan och skriver under den med din namnteckning. Du mejlar eller postar underskriven ansökan tillsammans med betyg/intyg till oss. Märk kuvertet, eller rubricera ditt mejl med: ”interkommunal ansökan”. Mail: vuxenutbildningen@varmdo.se

Ansökan ska lämnas in till oss senast 4 veckor innan kursstart.

Post: Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning, 134 81 Gustavsberg

Om du är folkbokförd i annan kommun ansöker du i Värmdö kommuns ansökningssystem. Du måste därefter skriva ut och skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår din ansökan.

Studier inom vuxenutbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv när du studerar på grundläggande eller gymnasial nivå. Studerar du inom SFI får du låna läromedel.

Ansökan SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning görs i vår ansökningswebb. Du behöver ha en e-postadress för att kunna registrera dig. Du kan ansöka när som helst under året.

Sök kurser i Alvis Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med din ansökan kontakta oss på mail vuxenutbildningen@varmdo.se eller telefon 08 - 570 478 00.

Har du vägledningsfrågor inför studier? vill du boka in ett enskilt samtal? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare på länk nedan. Du som redan studerar vid någon av våra skolor tar kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Om du är osäker på vilken kurs du ska starta med kan du göra ett nivåtest.

Vi genomför nivåtest i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Ett nivåtest tar ca 2-3 timmar.
Du gör testet hemma på din egen dator (Mac/PC) eller iPhone/iPad och övervakas av vår testledare via en videomötestjänst. Det innebär att vi kommer att se dig via kameran på din mobil under hela testet.
Det är viktigt att du läser igenom instruktionerna noggrant så du är förberedd och har laddat ner de program och appar du behöver, samt att du har kontrollerat din utrustning i god tid innan testet ska starta (helst dagen innan).

Om du har frågor om nivåtest eller vill anmäla dig till nivåtest kontakta oss på mail vuxenutbildningen@varmdo.se eller telefon 08 - 570 478 00

Värmdö kommun beviljar inte studier i en högre omfattning än 25 poäng/vecka.

Alla kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna):

100 % studietakt = du läser 20 poäng/vecka

75 % studietakt = du läser 15 - 19 poäng/vecka

50 % studietakt = du läser 10 - 14 poäng/vecka

Om du redan har ett godkänt betyg i en kurs, G/E eller högre, får du inte läsa om kursen inom vuxenutbildningen. Du hänvisas i stället till att göra en prövning.

Har du pågående studier i en kurs inom vuxenutbildningen och riskerar att få betyget F ska du, om din lärare bedömer att det är möjligt, erbjudas en tid för F-komplettering innan slutgiltigt betyget sätts på kursen.

Har du fått betyg F i en nyligen avslutad kurs läst inom vuxenutbildningen får du inte automatiskt anmäla dig till kursen igen. Skolan ska först erbjuda dig en kostnadsfri prövning för att ge dig möjlighet att få ett godkänt betyg, E eller högre i kursen.

Valbara skolor


En prövning innebär att du bedöms och betygssätts på en hel kurs. Du kan till exempel anmäla dig till en prövning om du själv bedömer att du redan har goda kunskaper i ett ämne men saknar ett formellt betyg eller om du vill höja ett betyg i en redan betygsatt kurs.

Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför en prövning. När du anmält dig får du mer information från skolan om hur prövningen är upplagd, vilka moment som ingår samt en rekommendation på kurslitteratur.

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Har du avslutat kursen inom vuxenutbildningen och fått betyget F är det gratis att göra en prövning i kursen.

Det går inte att ansöka om studiemedel från CSN vid en prövning.

På skolornas webbplatser finns mer information om vilka kurser de erbjuder prövningar i, vilka datum som prövningar ges och hur du gör för att anmäla dig.

OBS! Har du nyligen avslutat kursen inom vuxenutbildningen är det skolan som ansvarar för att anmäla dig till en kostnadsfri prövning.

Valbara skolor


Behörighetskraven skiljer sig åt från kurs till kurs. För att läsa kurser på gymnasialnivå ska du ha avslutat grundskolan eller motsvarande. För vissa kurser behöver du ha godkänt betyg i underliggande kurs osv. Vi behöver därför få in Kopior på betyg/intyg för att kunna handlägga din ansökan.

Läs mer om betygsbestllning Länk till annan webbplats.

Äldre betyg kan finnas i kommunarkiv. Nyare betyg beställs direkt hos respektive skola.

När du blivit beviljad studier är det den skola du valt som kontaktar dig för mer information och antagningsbesked senast 1 vecka före kursstart.

Om du inte har fått något antagningsbesked från skolan, kontakta oss på mail vuxenutbildningen@varmdo.se eller telefon 08 - 570 478 00.

Om du fått ett meddelande från skolan om att din kurs inte startar, kontakta oss på mail vuxenutbildningen@varmdo.se eller telefon 08 - 570 478 00. Vi hjälper dig, om möjligt, att byta till en annan skola som erbjuder samma kurs.

Du som är i behov av stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du kan få stöd både inför och under studier. Du har rätt till stöd och anpassningar.

 • Skolan ansvarar för att du ska få stöd och anpassningar under hela din studietid.
 • Om du vill veta mer om stöd inför din studiestart, kontakta respektive skola.

Prata med din lärare i samband med kursstart. Diskutera tillsammans om vad som behövs för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

CSN, studietakt, studerandekort och avbrott

Du som studerar på grundläggande eller gymnasial nivå inom vuxenutbildningen kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN, från och med hösten det år du fyller 20 år. För att ha rätt till studiemedel måste du studera med en studietakt på minst halvtid i minst tre veckor.

Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se Länk till annan webbplats. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Du som studerar Svenska för invandrare, SFI, kan inte ansöka om studiemedel.

Du gör din ansökan om studiemedel direkt på CSN:s webbplats www.csn.se Länk till annan webbplats. Har du frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Alla kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna):

100 % studietakt = du läser 20 poäng/vecka

75 % studietakt = du läser 15 - 19 poäng/vecka

50 % studietakt = du läser 10 - 14 poäng/vecka

Innan du kan få din första utbetalning från CSN måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran.

Du kan lämna din studieförsäkran i ”Mina sidor” hos CSN. Det går också att lämna studieförsäkran i CSN:s app och i talsvar 0771-276 800. I vissa fall kan du inte lämna studieförsäkran på något av de här sätten, utan du behöver skicka in en blankett. Blanketten följer i så fall med i beslutet.

Studiestartsstöd är ett bidrag från CSN riktat till dig som är arbetslös. Du kan få studiestartsstöd under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Kontakta Arbetsförmedlingen för att se om du tillhör målgruppen för att få studiestartsstöd.

Tillhör du målgruppen bokar du en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare, som du hittar på länk nedan. Tillsammans gör vi en plan för dina studier och gör gemensamt en ansökan till CSN.

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Ett studerandekort ger dig som studerar erbjudanden om olika rabatter. Har du studiemedel från CSN så får du automatiskt ett digitalt kort i mobilen ca 2-3 veckor efter den första utbetalningen på terminen.

Har du inte studiemedel från CSN måste du själv skicka in ett studieintyg till Mecenat www.mecenat.se Länk till annan webbplats. eller Studentkortet www.studentkortet.se Länk till annan webbplats.. Då skickar de ett studerandekort hem till dig utan kostnad. På intyget måste du ange studietakt, poäng och kurstid.

kontakta skolan där du studerar för ett studieintyg eller kontakta oss på mail vuxenutbildningen@varmdo.se eller telefon 08 - 570 478 00.

Du kan ansöka om reserabatt hos SL och SJ om du:

 • studerar på en utbildning som är studiemedelsberättigad (du som studerar på SFI kan inte ansöka)
 • studerar minst 15 sammanhängande veckor på en termin
 • har en studietakt på minst 75 %
 • har ett giltigt studerandekort

Om du vill göra avbrott i dina studier ska du meddela det till skolan där du studerar. Det är viktigt att du pratar med din lärare innan du avbryter studierna. Tänk på att ditt studiemedel från CSN påverkas när du gör ett studieavbrott. Observera också att om du har varit frånvarande i mer än två veckor bedöms du inte vara studieaktiv och du avbrottas automatiskt.

Betygsdokument

Behörighetskraven skiljer sig åt från kurs till kurs. För att läsa kurser på gymnasialnivå ska du ha avslutat grundskolan eller motsvarande. För vissa kurser behöver du ha godkänt betyg i underliggande kurs osv. Vi behöver därför få in Kopior på betyg/intyg för att kunna behandla din ansökan.

Läs mer om ansökan

Äldre betyg kan finnas i kommunarkiv. Nyare betyg beställs direkt hos respektive skola.

Du kan kostnadsfritt få ett digitalt utlåtande från Universitets- och högskolerådet, UHR, som visar vad en utländsk gymnasie- och universitetsutbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Vänd dig till https://www.uhr.se/ Länk till annan webbplats.

Om du vill beställa betygsutskrift på enstaka betyg, lästa vid en och samma skola, vänd dig direkt till den aktuella skolan. Länk till skolor.

Om du vill ha en samlad betygsavskrift på samtliga betyg du läst genom vuxenutbildningen i Värmdö kommun kontakta oss på mail vuxenutbildningen@varmdo.se eller telefon 08 - 570 478 00.

Om du har kompletterat för ett slutbetyg/gymnasieexamen inom vuxenutbildningen, ansvarar du själv för att beställa ut betygsdokumentet. Beställning av slutbetyg/gymnasieexamen görs via kommunen e-tjänst.

Beställ slutbetyg/gymnasieexamen

När du har gjort din beställning har vi 1 månad handläggningstid, ibland kan det gå fortare.

Ett slutbetyg:

 • Ska innehålla 2350 poäng
 • Kärnämnen 600 poäng
 • Fritt valda kurser 1750 poäng
 • OBS! Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i ett slutbetyg utfärdat av vuxenutbildningen

Regeringen har beslutat att sista dag för utfärdande av slutbetyg är den 1 juli 2025. Efter det försvinner slutbetygen och ersätts av en gymnasieexamen. När slutbetyget ersätts med en gymnasieexamen ändras också reglerna för tillträde till universitet och högskola. Läs mer på Antagning.se https://www.antagning.se/se/start Länk till annan webbplats.

En gymnasieexamen:

 • Ska innehålla 2400 poäng
 • Gymnasiegemensamma ämnen
 • Programgemensamma och fritt valda kurser
 • Gymnasiearbete 100 poäng

OBS! Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen utfärdad av vuxenutbildningen

Har du frågor gällande slutbetyg, gymnasieexamen kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare

Du som redan studerar vid någon av våra skolor tar kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Ja, vi skickar regelbundet enstaka betyg, slutbetyg och gymnasieexamen lästa inom vuxenutbildningen Värmdö kommun elektroniskt till den nationella betygsdatabasen hos Universitets- och högskolerådet, UHR.

Antagning.se hämtar sedan upp betygen ifrån betygsdatabasen. Du har alltid ett eget ansvar att se till att ditt betyg kommit in till Antagning.se.