Studera på kommunal vuxen­utbildning

Kommunal vuxenutbildning, komvux, vägleder och undervisar dig som vill lära dig svenska, saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning eller vill utbilda dig till ett yrke.

Du ansöker till komvux i vår ansökningswebb Alvis. Vi erbjuder tio kursstarter under året och samarbetar med många olika skolor. Flera skolor kan erbjuda samma kurs, vilket gör att du som elev själv får välja vilken skola som passar dig bäst.

Den kurslitteratur som används i undervisningen betalar du själv, annars är det gratis att studera inom komvux.

Vuxen student räcker upp handen i klassrum. 

De olika skolformerna inom komvux:

Sfi, svenska för invandrare Länk till annan webbplats.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Länk till annan webbplats.Anpassad utbildning via skolan Komvux Värmdö Länk till annan webbplats.

Om du bor i en annan kommun

Om du vill studera i Värmdö kommun och är folkbokförd i en annan kommun ska du göra en ansökan i vår ansökningswebb. Du ska sedan skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun för godkännande.

Om du bor i Värmdö och vill studera i annan kommun

Det är alltid hemkommunen som beslutar om du får studera i en annan kommun. Om du vill studera i en annan kommun behöver du skicka en kopia på din ansökan tillsammans med eventuella betyg och intyg. Ansökan måste inkomma till oss senast 4 veckor innan kursstart.

Observera att studier i en annan kommun inte godkänns om den sökta kursen eller utbildningen finns i Värmdö kommuns utbud.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka på webben. Kontakta vuxenutbildningen@varmdo.se för att få hjälp med att göra en ansökan.