Synpunkter och klagomål för vuxenutbildning

Har du synpunkter på våra vuxenutbildningar? Vill du klaga eller ge beröm? Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lämna synpunkt och klagomål på din skola

Om du inte är nöjd med din skola eller utbildning, har andra synpunkter på verksamheten eller upplever svårigheter i skolarbetet ska du i första hand vända dig till din lärare.

Om du inte vill ta kontakt direkt med läraren kan du ta kontakt med rektorn på din skola. Även kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan ta emot dina synpunkter och klagomål. Gå in på respektive skola för att se kontaktuppgifter.

Värmdös valbara skolor

Om du fortfarande inte fått gehör eller får den hjälp du behöver, kontakta Enheten för antagning och auktorisation, vuxenutbildning: vuxenutbildningen@varmdo.se

Lämna synpunkt och klagomål på Enheten för antagning och auktorisation, vuxenutbildning

Enheten ansvarar för antagning till SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, erbjuder nivåtest och erbjuder studie- och yrkesvägledning inför studier. För att lämna synpunkter och klagomål på enheten, använd vår e-tjänst.

E-tjänst för synpunkter