Synpunkter, förslag eller klagomål

Vi i Värmdö kommun vill väldigt gärna veta vad du tycker - det ger oss en värdefull möjlighet att förbättra oss!

Lämna ett förslag

Har du förslag om hur Värmdö kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till de förtroendevalda politikerna.

Till sidan för e-förslag

Klagomål på din boende- och närmiljö

Om du vill lämna in klagomål och om det skulle gälla exempelvis störningar som du upplever i ditt hem av till exempel buller, lukt, eldningsrök, fukt och mögel eller misstänker matförgiftning, det gäller ovårdade tomter, olovligt byggande, strandskydd, trädfällning, nedskräpning eller utsläpp i miljön ska du i stället använda dig av kommunens webbsida om klagomål. Där kan du också läsa mer om de olika ämnesområden.

Klagomål om något ovan Länk till annan webbplats.

Lämna en synpunkt eller ett klagomål

För att lämna en synpunkt eller ett klagomål använder du formuläret nedan. Alla synpunkter registreras och följs upp. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar (inom två veckor) av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som vidtagits.

Välkommen med din åsikt!

Klagomål kommunal förskola skola

Så behandlar vi dina personuppgifter

Mer om offentliga handlingar

För att lämna en synpunkt på en verksamhet som drivs i kommunens regi använder du formuläret nedan.

Dina personuppgifter

När du lämnar en synpunkt väljer du själv om du vill vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig gällande din synpunkt.

Om du väljer att registrera en synpunkt och du lämnar uppgifter om dig själv, samtycker du registreringen av de lämnade uppgifterna. De registrerade uppgifterna kommer att hanteras enligt nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och annan information du själv väljer att lämna om dig själv i din synpunkt. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga och återkoppla till dig gällande din synpunkt.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra berörda myndigheter, om det visar sig att synpunkterna inte berör Värmdö kommuns verksamheter . Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se eller servicecenter på telefonnummer 08-570 470 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Till integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.