Ansökan, godkännande och regler

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem anordnas för barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Värmdö kommun. Begreppet pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem och flerfamiljsystem.

Läs mer nedan om ifall ditt barn har rätt till en plats i pedagogisk omsorg.

Förskoleverksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. All fristående verksamhet förutom en förskola är med i kommunens gemensamma kösystem.

Läs mer i menyn om hur du ansöker om, plats, säger upp plats, vad omsorgen kostar med mera.

Har mitt barn rätt till plats?

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns till för dig och ditt barn om du som vårdnadshavare:

  • förvärvsarbetar
  • studerar
  • är arbetslös
  • är föräldraledig för vård av annat barn
  • har ett barn med ett specifikt behov 

Vårdnadshavare kan inte vara fullt föräldralediga och samtidigt inneha plats för samma barn. Undantag görs vid inskolning.

Reglerna gäller för kommunal barnomsorg samt de fristående förskolor eller den pedagogiska omsorg som valt att ingå i kommunens köhantering och därmed omfattas av reglerna.

Riktlinjer för förskola , 408.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plats vid föräldraledighet (25-timmarsregeln)

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn säger skollagen att barnet ska erbjudas förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. I Värmdö kommun erbjuds ditt barn istället 25 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg (25-timmarsregeln).

Under, sportlov, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i veckan fördelat på
tisdag-torsdag kl. 9-14.

Vid sjukdom, ledighet eller helgdagar ersätts inte dessa dagar.

Lov och ledigheter förskola Öppnas i nytt fönster.

Utökad vistelsetid

Är du som vårdnadshavare föräldraledig för annat barn kan du ansöka om utökad vistelsetid (heltid) för ditt barn om:

  • du arbetar eller studerar under föräldraledigheten. Vistelsetiden baseras då på arbets-/studietid och resa till och från arbets-/ studieplatsen. Överstiger behovet av vistelsetid 25-timmar per vecka medges heltidsplats.
  • barnet har behov av heltidsplats på grund av familjens situation i övrigt, till exempel att barnet har ett annat modersmål än svenska eller att föräldrarna har någon funktionsnedsättning som gör att barnets fysiska eller psykiska utveckling begränsas,  
  • barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av heltidsvistelse i förskola.

En ansökan om utökad tid i förskolan ska alltså utgå från barnets behov.

Handläggningstiden för en fullständig ansökan är ca 4 veckor.

Ansök om utökad tid - blankett , 102.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utökad tid - arbete eller studier , 170.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppskjuten skolplikt

Förskoleklassen är numera obligatorisk och ditt barns skolplikt börjar höstterminen då hen fyller 6 år. Om du anser att ditt barn behöver gå kvar i förskolan istället för att börja i förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att beviljas uppskjuten skolplikt krävs dock särskilda skäl, som exempelvis att barnet har en konstaterad utvecklingsstörning och/eller funktionsnedsättning eller att hen har tillbringat kort tid i Sverige alternativt bor långt ifrån skolan.

Om ansökan beviljas kommer ditt barn att börja i förskoleklass ett år senare än de jämnåriga barnen.

Ansökningsblankett hittar du här , 120.9 kB.