• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
  Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
  Mer information

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antalet barn inskrivna i barnomsorgen och din inkomst, påverkar avgiften för plats inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Har du fått förändrad inkomst som en följd av Corona-viruset? Din inkomst per månad ligger till grund för hur mycket du betalar för ditt/dina barn i förskola och i fritidshem, det är därför viktigt att du uppdaterar inkomsten snarast om den har förändrats. Detta gör du i e-tjänsten för barnsomsorg:

Uppdatera inkomstuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Det är därför viktigt att dina inkomstuppgifter är uppdaterade, så att du betalar rätt avgift. Om hushållet har en inkomst på mer än 49 280 kronor före skatt debiteras familjen maxtaxa automatiskt. Är hushållets inkomst lägre så blir avgiften lägre. Avgiften är fördelad på 12 månader, det innebär att man betalar för platsen även när barnet är ledigt. Fakturan avser innevarande månad, det framgår på fakturan vilken period det gäller.

Lämna eller uppdatera inkomstuppgifter

Enklast uppdaterar du din inkomst via vår e-tjänst för barnomsorg som du hittar genom att klicka på knappen nedan. E-legitimation krävs. Om du inte har e-lefitimation finns även en blankett att använda.

Uppdatera inkomstuppgifter - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdatera inkomstuppgifter - blankettlänk till annan webbplats

Räkna ut din inkomst


Maxtaxa för barnomsorg år 2020

Förskola och förskolebarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

 • Barn 1: 1 478 kr dock högst 3 % av inkomsten
 • Barn 2:   986 kr dock högst 2 % av inkomsten
 • Barn 3:   493 kr dock högst 1 % av inkomsten

30 % avdrag på avgiften för 3-5 åringar Allmän förskola fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 3 år

Fritidshem och skolbarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

 • Barn 1: 986 kr dock högst 2 % av inkomsten
 • Barn 2: 493 kr dock högst 1 % av inkomsten
 • Barn 3: 493 kr dock högst 1 % av inkomsten

Fritidshem för äldre barn (fritidsklubb)

 • Barn 1: 626 kr dock högst 2 % av inkomsten
 • Barn 2: 484 kr dock högst 1 % av inkomsten
 • Barn 3: 484 kr dock högst 1 % av inkomsten

Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet.

Inkomsttaket från januari 2020 är 49 280 kr

Debitering

Avgift debiteras 12 månader/år. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Övrig information

Kom ihåg att alltid meddela kommunen eventuell förändring av inkomst. Om vi inte har någon uppdaterad inkomstinformation från dig faktureras automatiskt maxtaxa.

Delad faktura

Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan få avgiften för förskola och fritidshem delad. För att få delad avgift fyller båda vårdnadshavare i en gemensam blankett där ni själva väljer fördelning av kostnaden. Varsin faktura skickas då ut.

Ansök om delad faktura

Sänkt avgift

I vissa fall kan du och ditt barn vara berättigade till en sänkt avgift utöver vad som anges ovan.

Mer om sänkt avgift