Språkförskola

Välkommen till språkförskoleavdelningen Bifrost Blå belägen på Torshälls förskola. Språkförskoleavdelningen Bifrost blå är en kommunövergripande specialverksamhet för barn med grav språkstörning. Avdelningen drivs i samarbete mellan Värmdö kommun och Logopedkliniken på Danderyds sjukhus.

Utbildning i förskolan med extra språklig stimulans

Här erbjuds barnen utbildning som följer förskolans läroplan. Särskild vikt läggs vid struktur, tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation. Vi följer ett dags- och veckoschema där samtal och rutiner förtydligas med hjälp av tecken som stöd och bildstöd. Språkstimulans är ett självklart inslag under dagen och en hög språklig medvetenhet genomsyrar alla aktiviteter.

Fingerfärg

Språkförskoleavdelningen är belägen på Torshälls förskola

Alla pedagoger på Torshälls förskola är utbildade inom språk och lek, vilket gör att alla barn dagligen på ett lekfullt sätt kommunicerar för att utveckla sitt språk. Bland annat arbetar förskolan med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), samt bildstöd i sin undervisning.

Avdelning Bifrost blå

Barngruppen består av 12 barn i åldrarna 3-5 år, varav 6 barn har språkstörning och 6 barn har typisk tal- och språkutveckling. Barnen som har en språkplats får språklig behandling på Bifrost blå. Under ett år erbjuds varje barn 100 behandlingstillfällen: 70 individuellt och 30 i grupp.

Vem får språkplats på Bifrost Blå?

Språkplatserna på språkförskoleavdelningen Bifrost blå vänder sig till barn med grav språkstörning som inte kan förklaras av annat funktionshinder, exempelvis autism, intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada. Andra eventuella tilläggssvårigheter får heller inte överskugga barnets förmåga att tillgodogöra sig verksamheten.

Det är viktigt med daglig närvaro på språkförskoleavdelningen för att få så mycket språkbehandling som möjligt och på så vis optimera barnets språkutveckling och samspel med andra barn. Hela arbetsgruppen arbetar tillsammans för att stödja barnens kommunikation, språkutveckling och lärande.

För att man som förälder ska kunna följa sitt barns språkutveckling och ta del av behandlingen erbjuds tätare utvecklingssamtal, två till tre gånger per termin. Dessutom ingår föräldrautbildning, exempelvis om språkutveckling och språkstörning, om teckenstöd och bildstöd samt om förhållningssätt.


Ansöka till språkförskoleavdelning

Kontakt till Torshälls förskola:

Rektor
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.se

Äppelblomsvägen 139
139 32 Värmdö


Torshälls förskola Öppnas i nytt fönster.