Språkförskola

Till hösten 2020 kommer Värmdö att starta upp en integrerad språkförskoleavdelning.

Utbildning i förskolan med extra språklig stimulans

Avdelning Bifrost blå är en integrerad språkförskoleavdelning. Här erbjuds barnen en utbildning som följer förskolans läroplan. Särskild vikt läggs vid struktur, tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation. Vi följer ett dags- och veckoschema där samtal och rutiner förtydligas med hjälp av tecken som stöd och bildstöd. Språkstimulans är ett självklart inslag under dagen och en hög språklig medvetenhet genomsyra alla aktiviteter.

Fingerfärg

Språkförskoleavdelningen är belägen på Torshälls förskola

Alla pedagoger på Torshälls förskola är utbildade inom språk och lek, vilket gör att alla barn dagligen på ett lekfullt sätt kommunicerar för att utveckla sitt språk. Bland annat arbetar förskolan med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), samt bildstöd i sin undervisning.

Avdelning Bifrost blå

Vi organiserar utbildningen i grupper om färre barn. Avdelningen har 4-6 språkplatser, för barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Gruppen har hög personaltäthet med logoped och specialutbildade pedagoger/förskollärare.


Ansöka till språkförskoleavdelning

Språkförskoleavdelningen är belägen på
Torshälls förskola

Alla pedagoger på Torshälls förskola är utbildade inom språk och lek, vilket betyder att alla barn dagligen får möjlighet att på ett lekfullt sätt kommunicera på olika sätt för att utveckla sitt språk. Bland annat arbetar förskolan med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), samt bildstöd i sin undervisning.

Kontakt till Torshälls förskola:

Rektor
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.se

Äppelblomsvägen 139
139 32 Värmdö


Torshälls förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster