Ansöka till språkförskoleavdelning

Språkförskoleavdelningen Bifrost blå, som finns på Torshälls förskola på Värmdö, är en integrerad verksamhet, dvs. här går 6 barn med språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling.

För att söka till språkförskola krävs att vårdnadshavarna fyller i en ansökan. Det krävs också
ett logopedutlåtande. Bedömningen från logopeden är det viktigaste underlaget för att kunna
ta beslut om vilka barn som skall erbjudas plats.

Till hösten 2021 kommer 2 språkplatser att bli lediga. Sista ansökningsdag inför höstterminen är den 15:e februari, ansökan är förlängd till och med 15:e mars 2021.
Underlag för att kunna söka till Språkförskoleavdelning:

  • remiss från logoped
  • pedagogisk beskrivning (görs av förskollärare på befintlig förskola)
  • ev. annan genomförd eller pågående utredning

Ansökan Bifrost Blå

Pedagogisk beskrivning Bifrost Blå

Logopedutlåtande Bifrost Blå