Aktuell information om avfall och återvinning

Här hittar du aktuell information om avfallshämtningen i kommunen.

2022-06-09

Ändrade hämtdagar för sophämtning

För att spara på miljön och förenkla för boende och personal jobbar vi kontinuerligt med ruttoptimering för sophämtningen. Det innebär ibland ändringar av hämtdagar och så är nu fallet. Berörda fastigheter ser du i listan nedan och ett brev skickas också till fastighetsägaren, antigen per post eller via Kivra.

Berörda fastigheter


2022-06-08

Dags att klippa buskar och grenar

Nu växer buskar och träd i snabb takt. För att sopbilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas.

  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter
  • Grenar och buskar utanför er fastighet behöver klippas bort så att tömning kan utföras.

Tack för hjälpen!

2022-03-29

Värmdö kommun mäter trafikflödet på Ekobacken återvinningscentral

Under perioden 1 april–30 november mäter vi trafikflödet in till återvinningscentralen för att få ett underlag för att kunna fortsätta utveckla servicen till kommunens invånare och företag.

Mätningen görs via sensorer vid infarten till Ekobacken återvinningscentral och ger svar på:

  • Hur många fordon som besöker anläggningen per dag och per timme
  • Varifrån besökarna kommer (postnummerområden och kommuntillhörighet)
  • Antal företagsbesök

Sensorerna samlar in pseudonymiserade data om de fordon som vistats på anläggningen. Det innebär att det inte går att koppla en passage till ett specifikt fordon, eller till en specifik individ.

Sensorer från Facility Labs används av ett flertal kommuner, däribland Stockholms stad, Österåker, Vaxholm, Lidingö och Jönköpings kommun.

2021-12-21

Avfallshämtarna behöver din hjälp!

När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

Se också till att det är snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen så att avfallshämtaren kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Även sidlastarsopbilen har problem att tömma om avfallskärlen inte står fritt. Borsta bort snön från locket och kontrollera att locket inte frusit fast.

Hjälp avfallshämtarna så att de kan göra sitt jobb. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att de ska kunna hämta ditt avfall.

2021-12-14

Inventering

Just nu pågår en inventering av kärlen i kommunen. Entreprenören ser över att kärlstorleken
i systemet stämmer överens med de utställda kärlen så fakturaunderlagen ska bli rätt.