Latrin

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av ditt latrinkärl.

Latrinhämtning

Latrinhämtning omfattar hämtning av avföring, urin och papper samlat i latrinkärl som du fått av kommunen. Du beställer hämtning av latrinkärlen hos servicecenter. Hantering av latrinkärl innebär smittorisker och kan dessutom vara ett tungt arbete.

Har man abonnemang på latrin? Skriva nåt om det?

Hur beställer jag latrinhämtning?

Du behöver beställa hämtning av ditt latrin senast veckan innan den aktuella hämtningsveckan. Se de olika hämtningsveckorna nedan för fastland och skärgård.

Hämtningsveckor

Fastlandet: 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 41, 46 och 51.

Skärgården: 18, 20, 22, 24-36, 38, 40, 42.

Beställ hämtning av latrin via e-tjänst eller genom att kontakta servicecenter.

Beställ latrinhämtning - e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här inför hämtning

För att toalettavfallet ska hämtas, se till att latrinkärl:

  • har locket med etikett på sig och är stängt
  • står på en plats som är tillgänglig för hämtning
  • väger max 15 kg, vilket är cirka 15 cm kvar till överkant på kärlet.

Om du är osäker på vart du bäst placerar kärlet eller saknar etikett till ditt kärl kan du kontakta servicecenter.

Måste jag använda latrinkärl?

Ja, för att få ditt toalettavfall hämtat behöver du använda de kärl som vi förser dig med. Alla fastighetsägare som har bostadshus utan eget eller kommunalt avlopp ska använda latrinkärl för att samla in toalettavfall.

Det krävs dispens från kommunen för att anlägga en egen kompost för toalettavfall. Kontakta kommunen om du har frågor om latrinkompostering, 08-570 470 00.

Blankett - Dispens för kompostering av latrin och slamlänk till annan webbplats

Hur får jag nya latrinkärl?

När dina använda kärl hämtas kommer samma antal kärl att lämnas, utan extra avgift. Om du inte använt latrinhämtning tidigare kan du beställa från servicecenter.

Vad kostar latrintömning?

Renhållningstaxa 2019

Märkning av latrinkärl

Under 2018 infördes märkning av latrinkärlen. Första gången ditt kärl hämtas under året klistras en etikett på locket. De nya kärlen som lämnas kommer att ha etiketten från början.

Kärl ska vara märkta med etikett för att kunna hämtas. Läs mer om varför under ”Vad händer med toalettavfallet sedan?”

Du är välkommen att höra av dig via mejl eller telefon till servicecenter om du har frågor kring latrinkärlen och etiketterna.

Vad händer med toalettavfallet sedan?

Den latrin som hämtas vid din fastighet komposteras i Karby våtkompost, Norrtälje och används därefter som växtnäring till jordbruket.

Norrtälje kommun har under 2017 certifierat materialet från mottagningsanläggning Karby våtkompost, anläggningen dit vi kör all latrin efter att kärlen tömts på Salmunge, Norrtälje.

Certifieringen heter SPCR178 och innebär att allt latrin som tillförs på Karby måste ha full spårbarhet, det vill säga varje kärl som tas emot på Salmunge måste kunna spåras till avlämnaren i händelse av att kärlet innehåller felaktigt material, till exempel plastsäck, sopor och kemikalier.

Latrinet måste vara helt rent för att kunna återföras till jordbruket i form av växtnäring.