Kompostera matavfall

Ungefär hälften av hushållens matavfall kan komposteras. Komposteringen omvandlar avfallet till näringsrik gödning för grönsaksland och rabatter. Om du vill anlägga en kompost för matavfall ska du anmäla det till kommunen.

Anmälan

Om du som fastighetsägare eller hyresgäst vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen på kommunen.

Tänk på att komposten inte får medföra några störningar för dina grannar. Följ komposteringsanvisningarna för att hitta lämplig plats, storlek och utformning av din kompost.

Vad händer när jag skickat in min anmälan?

Anmälan registreras i vårt ärendehanteringssystem som underlag vid eventuella klagomål och du som sökande får en bekräftelse när anmälan tagits emot. Därefter kan du påbörja komposteringen.

För frågor om anmälan om kompost kontakta bygg- och miljöavdelningen via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Vad händer om någon störs av min kompost?

Störningar som vanligtvis förekommer vid kompostering är att det uppstår lukt och drar till sig skadedjur. Det är därför bra om du pratar med dina grannar innan du börjar kompostera och placerar komposten på en lämplig plats.

Bygg- och miljöavdelningen utreder klagomål utifrån miljöbalken. Detta innebär att om någon upplever störningar från din kompost så kan de lämna in ett klagomål till oss. Om klagomålet bedöms vara befogat tas en handläggningsavgift ut för den tid som har lagts ner i ärendet.

Komposteringsanvisningar

Välj en lämplig behållare

Om du ska kompostera matavfall året runt behöver du ha en speciell behållare för kompostering av matavfall. Det finns många att välja mellan. Läser du på ordentligt kan du även bygga den själv.

I en stillastående behållare måste du röra om då och då för att ventilationen - syretillförseln - ska bli tillräcklig och komposteringen jämn. Det finns också rörliga behållare där innehållet luftas genom att trumman roteras.

Kompostbehållaren bör vara isolerad men inte lufttät. Botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät (max 5–6 mm) som hindrar djur från att komma åt avfallet. En kompostbehållare kan ha ett eller flera fack. Fler fack underlättar för komposten att mogna.

Hur stor måste komposten vara?

Som en tumregel bestäms minsta storleken på komposten efter antalet personer i hushållet.

  • Oisolerad - minst 100 liter/person
  • Isolerad - minst 50 liter/person
  • Roterande och isolerad - minst 25 liter/person

Placering av kompost

Tänk på att placera komposten så att den inte medför störningar för dina grannar. Komposten bör vara placerad i skugga, gärna i ett avsides hörn av tomten med ett gott avstånd till uteplatser och andra vistelseplatser på tomten.

Bidrag till kompost i skärgården

För att uppmuntra kompostering av matavfall i skärgården har kommunen infört ett kompostbidrag på upp till 900 kronor till de abonnenter som ansöker. Bidraget betalas ut vid ett tillfälle och vid inköp av ny matkompost.

För att vi ska kunna betala ut bidraget behöver du skicka in:

  • kvittot på inköpet
  • din adress
  • fastighetsbeteckning
  • ditt kontonummer

Uppgifterna skickar du till: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Relaterad information

Sedan några år tillbaka finns det möjlighet att på Värmdös fastland samla in matavfall i brun påse.