Matavfall

Du som bor på Värmdös fastland har fått erbjudande om att börja samla in ditt matavfall. Har du en verksamhet eller ett företag som är intresserad av matavfallsinsamling? Kontakta servicecenter för mer information!

Du som boende i egen bostad på fastlandet kan beställa matavfallsabonnemang via e-tjänst.

Bor du i ett flerfamiljshus eller bostadsrättsförening och har gemensam sophämtning måste en intresseanmälan göras av fastighetsägare eller styrelsen.


Vad är matavfall?

Som matavfall räknas bland annat alla typer av matrester, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, äggskal och ofärgat hushållspapper.

Hur går det till?

När du beställer ett matavfallsabonnemang så får du ett matavfallskärl, bruna papperspåsar att lägga matavfallet i och en informationsfolder om matavfallsinsamling. De bruna påsarna är speciellt anpassade för rötningsprocessen. Andra påsar är inte tillåtna att använda då de kan störa komposteringsprocessen.

Du bestämmer sedan själv hur ofta kärlet ska tömmas genom att köra ut kärlet på samma sätt som vid sophämtning. Läs om sophämtingen.

Matavfallskärl

Alla matavfallskärl rymmer 140 liter. Där ska bara de bruna papperspåsarna med matavfall läggas. Kärlet är cirka 50 cm brett, 54 cm djupt och 107 cm högt.

Hämtdag matavfallskärlet

Matavfallskärlet töms samma dag som hushållsavfallet. Under vecka 25 till 34 kan du få ditt/dina kärl tömda varje vecka. Läs hämtschema i kommunen.

Har dina bruna påsar tagit slut?

På dessa platser kan du hämta matavfallspåsar:

 • Hemmesta återvinningscentral
 • Brunns återvinningscentral
 • Djurö återvinningscentral
 • Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11
 • Coop Konsum, Gustavsbergs centrum
 • ICA Stavsnäs
 • ICA Djurö
 • ICA Maxi, Mölnvik, fråga i kundtjänst
 • Coop Värmdö marknad, Charlottendal
 • Citygross, Charlottendal
 • Hemköp, Hamnen Gustavsberg

Vad kostar det?

Alla hushåll betalar en fast årlig avgift och en rörlig avgift, en tömningsavgift.

Den fasta avgiften täcker kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljöstationer för farligt avfall samt administration. Den rörliga avgiften är baserad på antal tömningar du gör.

2019 års taxa för en tömning av matavfallskärlet vid enbostadshus är 11 kr. Varje gång ditt matavfallskärl töms så komer du att faktureras oavsett om det fanns ett innehåll eller inte i det. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att dra in ditt kärl efter tömning.

När du sorterar ut matavfall får du en lägre rörlig avgift på restavfall, alltså den vanliga sophämtingen. Exempelvis så betalar du 54 kr per tömning av sopkärl i storleken 240 l om du sorterar mat och 67 kr för samma tömning om du inte sorterar ut mat.

Taxor och avgifter 2019