Höns, tupp och vaktlar

För att hålla fjäderfän som till exempel höns, tupp och vaktlar krävs sedan
den 4 oktober 2023 inget tillstånd från kommunen. Men självklart behöver
du hantera dina fjäderfän ändå på ett säkert sätt från såväl miljösynpunkt
som att dessa inte skapar olägenheter för omgivningen eller dina grannar.

Att tänka på om du har eller vill skaffa dig fjäderfän

  • Håll så stort avstånd till grannar som möjligt – ha ett ljudisolerat hönshus med automatisk stängnings- och öppningsanordning
  • Hantera gödseln på ett sådant sätt att du inte riskerar att förorena närliggande och andras dricksvattenbrunnar eller vattendrag/sjöar.
  • Förvara foder på ett sätt så att det inte riskerar att dra till sig skadedjur.
  • Minimera lukt och oljud från djurhållningen så att den inte stör omgivning och grannar.
  • Tuppar låter generellt mer än höns vilket innebär att risken för olägenhet för andra är större. Undvik därför att skaffa dig tupp. Om du ändå vill ha tupp behöver tuppen vistas i ett ljudisolerat hönshus under natten.

Klagomål och avgift

Om klagomål skulle lämnas in på din djurhållning kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att
du vidtar ytterligare åtgärder och även till och med förbjuda din djurhållning. För all hand-läggning oavsett om krav ställs eller inte debiteras du som svarar för djurhållningen i så fall
en tillsynsavgift. Denna utgår från gällande timavgift och multipliceras med tiden tillsynsmyndigheten ägnat åt ärendet.

Därför samråd med dina grannar och visa den hänsyn du förväntar dig att andra ska visa dig.