Regler gällande hundar

Det är du som hundägare som ansvarar för din hund och det är viktigt att hunden märks och registreras. Hundar ska även hållas under uppsikt när de vistas utomhus och alltid vara kopplade på offentliga platser. På begravnings-platser samt lekplatser och badplatser som är allmänna är det inte tillåtet för hundar att vistas över huvud taget.

Märkning och registrering

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar och katter märkas och registreras så att de kan identifieras. Lagen har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var en lösspringande hund eller en hund som uppträder illa hör hemma.

Det finns två märkningsmetoder: tatuering och mikrochip, märkningen ska vara bestående. Märkning sker hos veterinärklinik.

Du som hundägare ska registrera ditt djur hos Jordbruksverkets centrala hundregister.
Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida.

Lokala regler i Värmdö

Hundar ska hållas kopplade i kommunen på offentliga platser och hundar får inte
vistas på allmänna badplatser, begravningsplatser och allmänna lekparker.

Mer information finns att läsa i 3 §, 3 p samt 14-16 §§, samtliga ser du i
kommunens lokala ordningsföreskrifter.


Lokala ordningsföreskrifter , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Föroreningar från hundar

Avföring från hundar räknas som avfall och ska slängas i soporna.
Även särskilda latrinbehållare finns uppsatta till din hjälp.

Om inte avfallet tas om hand räknas det som nedskräpning, vilket inte
är tillåtet. Avföring ska alltid plockas upp från gator, gång-, cykel- och
promenadvägar, motionsspår och öppna grönytor. Hundar får inte heller
förorena sandlådor eller stränder.

Störs du av föroreningar från hundar?

Om du störs av föreningar av hunden eller ser någon som inte plockar upp efter
hunden är det allra bästa och effektivaste sättet att prata med hundägaren direkt.

I andra hand kan du kontakta kommunen, men dessa ärenden är ofta lågprioriterade
och svårutredda.

Hundar ska vara kopplade under sommarhalvåret

Under perioden mellan den 1 mars och den 20 augusti ska hundar i kommunen
hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det
kan finnas vilda djur. Det innebär i praktiken att hundar ska hållas kopplade
under den tiden för att skydda fåglar och vilt.

I naturreservat gäller oftast alltid kopplingstvång, oavsett hur bra lydnad du har
på din hund. I nationalparker gäller detta alltid. (Nationalparker finns dock inte
i Värmdö).

Se till att din hund har halsband med ditt namn, adress och telefonnummer när
den inte hålls kopplad.

Länk till Naturvårdsverkets webbsida om hund i natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från kopplingstvånget

Undantag från kopplingstvång gäller inom inhägnade områden, till exempel på tomt i anslutning till boningshus. Ledarhund, polishund och jakthundar i arbete undantas helt eller delvis från ovanstående regler.

Störs du av lösspringande eller aggressiva hundar?

Kontakta polisen på telefonnummer telefon 114 14.

Skällande hundar

Enligt gällande lagpraxis får man under dagtid acceptera en viss störning från skällande hundar, precis som andra vanligt förekommande ljud från grannarna, såsom till exempel gräsklippare och barn som leker.

Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande ska du i första hand kontakta hundägaren för att tillsammans komma överens om en lösning. Skällande hundar nattetid (mellan klockan 22:00 och 06:00) skulle däremot efter bedömning i det enskilda fallet kunna vara en olägenhet för människors hälsa.

Läs mer om hur du anmäler ett klagomål på sidan Klagomål.

Att en hund skäller mycket och oavbrutet kan vara ett tecken på att hunden inte mår bra.
Om du misstänker att en hund blir misskött/vanvårdad ska du vända dig till länsstyrelsen.