Jakt och viltvård

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras av jaktlagen. För att bedriva skyddsjakt krävs jakträtt och vapenlicens ibland även tillstånd från länsstyrelsen.

Djur får inte utsättas för onödigt lidande

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras av jaktlagen. Jakten ska bedrivas så att djuren inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Enligt jaktlagen är vissa djur tillåtna att jaga, medan andra är fredade. Det är viktigt att du har kunskap om både vapen och djurliv innan du bedriver jakt. Annars kan du begå brott mot jaktlagen och dömas till böter eller fängelse.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är sådan jakt som bedrivs för att skydda människor, tamdjur och egendom. I de flesta fall behövs inget tillstånd för skyddsjakt om du har jakträtt och vapenlicens. Detta gäller vanligt förekommande djur som inte är fridlysta. Dessa djur finns uppräknade i jaktförordningens bilaga 4.

Jaktförordningen bilaga 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jaktlagen ger också möjlighet till skyddsjakt av djur som riskerar att skada allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta).

För stora rovdjur som varg, lo och björn måste naturvårdsverket ge tillstånd till skyddsjakt, ofta i samarbete med en länsstyrelsen.

Viltvård

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker, så även kommunen. I jakträttsupplåtelser har kommunen avtal med jägare som bevakar viltstammen inom tilldelade områden på kommunal mark.

Viltvårdare

Kommunen har avtal med viltvårdare för att utföra viltvårdsåtgärder som till exempel att söka upp och avliva skadat vilt.

  • Stöter du på skadat eller dött djur i skogen - kontakta kommunen för kontakt med viltvårdare
  • Vid viltolycka - kontakta polisen  på 112

Läs mer om viltolyckor

Regler för jakt i Stockholms län

  • Specialtränade jakthundar får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning under perioden 1 augusti till 31 januari. Detta gäller numera även jakt på vildsvin, men hund som förföljer vildsvin får inte användas efter den 31 januari.

  • Skyddsjakt på enskilds initiativ får året runt bedrivas på djur som kan orsaka skada på gård och i trädgård (vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sork, bisam, lämmel, råtta, skogsmus, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva, björktrast, gråsparv och pilfink).

  • Skyddsjakt på enskilds initiativ får året runt bedrivas på följande djur som kan orsaka skada på gård, i trädgård, anläggning, jordbruksmark, trädgårdsodling: korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås.

  • Vildsvinssugga med smågrisar är fredad mot jakt hela året.

Relaterad information

Värmdö kommuns fiskevatten sträcker sig från havet i Stockholms skärgård till vattnet i Mälaren. I alla havsvikar och i Mälaren kan vem som helst fiska med handredskap.

Läs mer på sidan Fiske och jakt i Värmdö