Regler gällande katter

Det är fritt för katter att röra sig utomhus men det finns ändå vissa förhållnings-regler som du som matte/husse behöver tänka på om du väljer att låta din katt vistas fritt utomhus.

Från och med den 1 januari 2023 är det lag på att ID-märka och registrera katter. Din katt ska märkas och registreras innan den är 4 månader gammal. En ID-märkning görs via chip eller tatuering. Registrering ska sedan ske i kattregistret på Jordbruksverkets hemsida. Läs mer
på länken nedan.

Länk till Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala regler gällande katter i Värmdö

Alla katter ska vara ID-märkta och de som vistas utomhus ska hållas under uppsikt av
den som ansvarar för katten på ett sätt som innebär att den inte besvärar någon annan. Kattägare ska även se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där
barn leker samt ha uppsyn över katten för att inte störa grannar.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se mer specifik lista över vilka badplatser och lekplatser som är allmänna, bilaga 3.3:

Länk till bilagan i de lokala ordningsföreskrifterna , 70.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Föroreningar från katter

Störs du av katter där du bor ska du i första hand kontakta ägaren till katten. Om du
bor i flerbostadshus och problemet fortsätter, kontakta din bostadsrättsförening eller fastighetsägaren.

Det betraktas generellt inte som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken att en katt uträttar sina behov i rabatter eller springer in på grannens tomt eller hoppar upp på bilar.

Kattägare kan inte heller med stöd av miljöbalken tvingas att hålla sin katt inne även om katten skulle smita in i någon annans hus genom tillfälligt öppna fönster eller dörrar. Däremot är det önskvärt och självklart att den som ansvarar för katten ändå visar hänsyn till berörda och ser till att katten inte smiter in till andra.

Lagpraxis inom området visar på att toleransnivån för enstaka katter som uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter är hög. Om föroreningen dock är omfattande kan det finnas skäl att utreda om det kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa eller inte. Utredningsskyldigheten och bevisbördan ligger på kattens ägare. Om du anser att det är en omfattande olägenhet kan du lämna in ett klagomål till kommunen.

Tips för att slippa katter som förorenar

Det du kan göra är till exempel att: 

  • hägna in tomten
  • hålla dörrar och fönster stängda
  • sätta för nät, lägga över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor
    och planteringar.

Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten. Det är aldrig kattens fel om dess naturliga beteende innebär problem för grannarna.

Klagomål

Misstanke om vanvårdade eller övergivna katter

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsenhet. Vid brådskande fall kan du kontakta polisen.

Vid problem med övergivna eller förvildade katter ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om förvildade katter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.