Båtbottenfärg

För att hålla ett båtskrov rent från havstulpaner och andra påväxtorganismer väljer många båtägare att måla båtskrovet med båtbottenfärger. Båtbottenfärger innehåller dock miljöfarliga ämnen som långsamt läcker ut i våra sjöar och hav.

Dessa miljöfarliga ämnen tas lätt upp av levande organismer och sedimenteras (ansamlas) i havsbottnarna. Sedimentlagren skapar depåer av miljöfarliga ämnen som vid omrörning eller muddring kan spridas ut i vattenmassorna. Det är dock inte bara haven som förorenas av båtbottenfärgerna. I samband med att båtskroven tvättas över land frigörs också de miljöfarliga ämnen som ingår i färgerna och hamnar på så sätt även i våra jordlager.

Det finns båtbottenfärger som har en fysiologisk verkan i stället för en kemisk. De fysiologiskt verkande färgerna ger båtskrovet en struktur som motverkar tillväxt på ytan, men även dessa färger innehåller vanligtvis skadliga ämnen.

Höga halter av miljöfarliga ämnen

Värmdö kommun har genom provtagning hittat anmärkningsvärt höga halter av organiska tennföreningar (TBT), zink och koppar i sedimentlager i haven, i levande organismer av blåmusslor och blåstång samt i jordlagren vid båtupptagningsplatser. Dessa ämnen har använts i båtbottenfärger och har en hög giftighet.

Läs rapporten om Hållbart båtliv , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Böldpest/vatteninträngning​

Många vill fortsätta att måla sina båtar för att skydda skrovet från att drabbas av böldpest, det vill säga vatteninträngning i skrovets ytskikt. För att undvika detta behöver du inte använda de giftiga båtbottenfärgerna. Alternativ till dessa, som inte är skadliga för miljön, är bland annat hårda epoxifärger som inte innehåller koppar. Dessa motverkar dock inte påväxt på båtskrovet. Epoxifärgerna måste kombineras med något av alternativen till de klassiska båtbottenfärgerna för att undvika påväxt av havstulpaner och alger. 

Båtbottenfärger och båtbottentvättning

Många båtklubbar arbetar med att fasa ut miljöskadliga bottenfärger och
Värmdö kommun förespråkar alternativ till traditionell bottenmålning.
För att hålla sitt båtskrov rent från påväxt väljer dock många båtägare
fortfarande att bottenmåla med färger som innehåller miljöskadliga ämnen.

Bygg- och miljöavdelningen sammanställt vilka regler som gäller inom Värmdö kommun.


Länk till sammanställningen Öppnas i nytt fönster.