Störande lukter

Besväras du av störande lukt utifrån bör du kontakta ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer från. Störande lukt som kommer från den egna bostaden kan bero på dålig ventilation.

Matos, rök och lukt från avfall kan ibland tränga in i bostäder från grannar, restauranger, soprum och andra utrymmen. Lukterna kan komma in via ventilationen, bjälklaget eller öppna fönster men de kan också bildas i inomhusmiljön.​

Problem med lukt och rökning

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med styrelsen. Äger du själv din fastighet får du själv försöka härleda lukten eller kontakta en konsult som arbetar med inomhusmiljö.

Kommer lukten från en restaurang i närheten pratar du med ägaren, som måste få en möjlighet att ändra på eventuella brister. Hjälper inte det kan du kontakta Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.

Klagomål

Förebygg dålig lukt

Ventilationen är till för att vädra bort lukter och föroreningar som du själv och andra genererar bara genom att vara inomhus samt det som ytorna inomhus släpper ifrån sig. Detta genom att den förorenade luften sugs ut och ny utomhusluft (opåverkad av förhållandena inomhus) ersätter den förorenade luften.

Vid långvarigt besvär med störande lukt kan det vara nödvändigt med olika tätnings- eller ventilationsåtgärder samt naturligtvis att försöka få bort orsakerna till den störande lukten.

Tänk på att en ihållande störande lukt också kan vara tecken på en fuktskada.
Läs mer om detta här.

Rökning

Lagen om tobak och liknade produkter reglerar allas möjlighet att bland annat kunna vistas i offentliga miljöer utan att behöva utsättas för tobaksrök.

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som blir följden av att använda tobak och liknande produkter för den som använder det. Men inte minst syftar lagen till att ingen ofrivilligt ska behöva bli exponerad för rök från tobak och liknande produkter.

Rökförbud råder generellt på allmänna platser av följande slag:

  • Skola och barnomsorg
  • Hälso- och sjukvård
  • Vård- och serviceinrättningar
  • Gemensamhetsutrymmen i bostäder
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar och väntsalar
  • Restauranger, caféer och andra serveringsställen (gäller även utomhus)
  • Lokaler för offentlig verksamhet 
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom bibliotek, teatrar
  • Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till

För hotell, vandrarhem och liknande tillfälliga boenden finns det krav på att ett visst antal rökfria rum ska finnas.