Ventilationen viktig för inomhusmiljön

En bra luftomsättning och tillräcklig tillförsel av uteluft är viktig för miljön i din bostad. Kom ihåg att en godtagbar så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) inte är en garanti för att du får in tillräckligt med uteluft i din bostad. Besväras du av dålig ventilation i din bostad ­– kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.

Men innan dess, säkerställ att det finns en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförd som omfattar din bostad. Se också till att dina uteluftsventiler och tilluftsdon i din egen bostad är öppna. Detsamma gäller frånluftsdon i ditt kök och badrum samt att fettfiltret i kökskåpan och skivtallrik i donen är rena. Om problemen kvarstår, kontakta din hyresvärd/fastighetsägare.

Din upplevda dåliga luft kan bero på något så enkelt att något eller flera av dessa don till och med är stängda. Då får du inte in tillräckligt eller kanske ens någon uteluft alls till din bostad, utan bara begagnad och förorenad luft från dina grannar via glipor i och/eller mellan golv och väggar.

Ett godtagbart resultat (benämnt med ett G i OVK-protokollet) från en OVK som fastighets-ägaren låter utföra genom utomstående funktionskontrollant, är inte detsamma som att du får in tillräckligt med uteluft i din bostad. En sådan besiktning jämför resultatet endast mot hur ventilationssystemet är projekterat/byggt enligt plan- och bygglagen – inte enligt de regler som gäller enligt miljöbalken. I ett hus med självdrag eller endast mekanisk frånluft ger dessa besiktningar ingen som helst uppfattning om mängden tillförd uteluft till din bostad annat än på sin höjd möjligtvis indirekt.

Ett sammanfattande intyg från OVK-besiktningen ska sitta uppe vid entrén där du bor.

Tecken på dålig luftomsättning

Inomhusmiljön försämras av bristfällig ventilation. Följande exempel är tecken på att ventilationen inomhus är eller kan vara bristfällig:

  • du får in lukter från grannar
  • du känner inte något drag i uteluftsdon eller tilluftsdon och/eller frånluftsdon
  • rummet är oventilerat
  • mikrobiell tillväxt ”mögel” på invändiga ytor, där orsaken inte är en uppenbar vattenskada
  • omfattande kondensbildning på fönsters insida vid en utetemperatur av cirka –5° C
  • det blir imma på badrumsspegeln som inte försvinner relativt snabbt efter att du har slutat duscha.

Problem med inomhusmiljön

Har du problem med ventilationen, dålig luft, fukt och mögel, eller inomhustemperatur ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö.

Om du bor i en bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse och om du bor i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. Om problemet förekommer i en förskola eller skola kan du kontakta personalen eller rektorn.

Får du ingen hjälp med ditt problem kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning som då vänder sig till din fastighetsägare så att denne utreder och åtgärdar eventuella fel.

Klagomål

Du som bor i eget hus

Om du vill veta mer om hur din ventilation fungerar eller om du upplever problem med den,
kan du kontakta en certifierad funktionskontrollant som är medlem i nätverket Funkis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det istället handlar om att du upplever hälsoproblem när du vistas i din bostad och som du upplever försvinner när du är på annan plats utanför bostaden, torde problemet snarare kunna ber på fukt och mögel orsakat av inte sällan en tidigare vattenskada där denna inte är åtgärdad tillräckligt eller alls. Då bör du kontakta istället en fuktskade- och inomhusmiljöutredare som är ansluten till nätverket Byggdoktorerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag själv göra?

Bra ventilation ska släppa in ny utomhusluft och transportera bort gammal begagnad inomhusluft.

Några knep som bidrar till att undvika att få problem med dålig luft är till exempel att du:

  • har uteluftsventiler och eventuella vädringsfönster öppna
  • rengör skivtallriken i frånluftsdonet i badrummet samt fettfiltret i kökskåpan regelbundet. Se till att de är öppna på det sätt som funktionskontrollanten av ventilationen har ställt dem
  • vädrar effektivt genom korsdrag korta stunder.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Fastighetsägaren är ansvarig för att utföra denna så kallade OVK-kontroll med jämna mellan-rum beroende på vilket typ av ventilationssystem du har i din bostad. Är du intresserad av resultatet av kontrollen i just din lägenhet ta kontakt med i första hand din fastighetsägare eller i andra hand kommunen dit den av fastighetsägaren anlitade funktionskontrollanten skickar protokollet också.

Obligatorisk ventilationskontroll