Undantag från krav på dispens

Det finns vissa åtgärder inom ett avgränsat område i Värmdö kommun som inte kräver strandskyddsdispens. Det kan dock krävas bygglov. Undantagen från krav på dispens gäller inte för komplementbostadshus, den så kallade Attefallsbyggnaden.

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om nya föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde som gäller sedan 1 januari 2015.

Ta del av föreskrifterna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reglerna innebär att tomtägare med fastigheter inom det markerade området, enligt kartan på sidan 7 på länken ovan, är befriade från att söka strandskyddsdispens för vissa kompletteringsåtgärder som komplementbyggnad och vissa tillbyggnader. Observera att det dock kan krävas bygglov för åtgärden.

Förutom att fastigheten ska vara belägen inom området enligt kartan, på sidan 7 på länken här ovan, måste kompletteringsåtgärden uppfylla följande förutsättningar:

  • Kompletteringsåtgärden måste uppföras i sin helhet inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmre strandlinjen än 25 meter.
  • Om fastigheten har en tomtplats måste åtgärden uppföras i sin helhet inom tomtplatsen och samtidigt uppfylla förutsättningarna i punkten ovan.

Om ovanstående krav inte uppfylls måste en dispens från strandskyddet sökas.


Ritning som visar fastighet med och utan tomtmarksangränsning och distans till strandskydd. Illustration.Förstora bilden

Förtydligande för kompletteringsåtgärder. Klicka på bilden för att se den större.


Tomtplatsavgränsning

Den myndighet som ger dispens ska också besluta om tomtplatsavgränsning enligt 7 kapitlet 18 f § Miljöbalken, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för ändamålet.

Vill du veta om det har fattats ett beslut om strandskyddsdispens med tomtplatsavgränsning för din fastighet kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning via varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Komplementbostadshus kräver strandskyddsdispens

Att uppföra ett komplementbostadshus (en variant av Attefallshus) omfattas inte av detta undantag utan kräver strandskyddsdispens.

Läs mer om attefallsreglerna