Adresser och namnsättning

En unik adress kan vara livsviktig. Eftersom räddningstjänst och taxi snabbt måste hitta rätt. Värmdö kommun bereder ärenden för vägar som tidigare inte har haft något namn, för namnbyten och för nya bostadsområden. Beslut fattas i kultur- och fritidsnämnden.

Om du söker en speciell adress i Värmdö kommun kan du söka den i vår webbaserade kommunkarta.

De flesta skärgårdsöar saknar ett normalt vägnät och godkända vägnamn. Besöksadressen bygger på i vilken del av skärgården du har ditt hus, följt av ö- eller ortsnamn och en siffra. Besöksadressen ska ange position på kartan, en nödvändig funktion ur bland annat räddningssynpunkt. Har flera öar inom ett skärgårdsområde samma ortsnamn läggs även fastighetsbeteckningen till besöksadressen.

Adressnumrering

Kart och GIS-avdelningen ansvarar för beredning för adressnumrering.

Läs mer på sidan kartbeställning  och geografisk information

 

Anmälan om ortnamn

Begreppet ortnamn är ett sammanfattande begrepp för alla geografiska namn, till exempel namn på städer och kommuner, vägar och kvarter, torp och gårdar, byggnader och anläggningar. Även namn på åkrar och ängar, parker och allmänna platser, broar och liknande betraktas som ortnamn.

Kommunen ansvarar för namngivning av ortnamn inom detaljplanerat område. I Värmdö är det kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för namngivning av kvarter, gator, bostadsområden, vägar och allmänna platser. Ärenden om namnsättning eller ändring kan dock initieras även av andra såsom medborgare, företagare, tjänstepersoner, politiker och myndigheter.

Har du en fråga, synpunkt eller önskemål gällande ett ortnamn i Värmdö kan du anmäla det via vår e-tjänst så kommer kommunens handläggare i namnberedningen att återkoppla till dig.

Ortnamn i Värmdö - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterad information

Riktlinjer för namn och namnsättning i Värmdö kommun , 362.3 kB, öppnas i nytt fönster.