Adresser och namnsättning

En unik adress kan vara livsviktig. Eftersom räddningstjänst och taxi snabbt måste hitta rätt. Värmdö kommun bereder ärenden för vägar som tidigare inte har haft något namn, för namnbyten och för nya bostadsområden. Beslut fattas i tekniska nämnden.

Om du söker en speciell adress i Värmdö kommun kan du söka den i vår webbaserade kommunkarta.

De flesta skärgårdsöar saknar ett normalt vägnät och godkända vägnamn. Besöksadressen bygger på i vilken del av skärgården du har ditt hus, följt av ö- eller ortsnamn och en siffra. Besöksadressen ska ange position på kartan, en nödvändig funktion ur bland annat räddningssynpunkt. Har flera öar inom ett skärgårdsområde samma ortsnamn läggs även fastighetsbeteckningen till besöksadressen.

Adressnumrering

Kommunen ansvarar även för numrering av adresser.