Skräpfakta

Här kan du lära dig mer om skärp i våra sjöar och hav.

 • Marin nedskräpning är ett globalt problem och forskare tror att det finns mer än 75 - 199 miljoner ton plast i våra hav och varje år tillkommer 5 - 13 miljoner ton plast.
 • På grund av havsströmmar ackumuleras plast och annat skräp speciellt vid fem platser i världshaven, som ofta kallas ”skräp-öar”. Den största ligger i Stilla Havet och kallas The Great Pacific Garbage Patch.
 • 79 procent av skräpet på Nordens stränder består av plast.
 • 309 ton skräp har fiskats upp av föreningen Rena Mälaren sedan dess start 2018.

 

Varje år hamnar mängder av skräp i den svenska naturen. Skräpet blir kvar i hundratals år och skadar skog, mark och alla djur som lever där.

Några uppskattningar av nedbrytningstid för vanliga föremål som har hamnat i vattnet:

 • Tidningar: 6 veckor
 • Cigarettfimpar: 1-100 år
 • Ballonger: 5-100 år
 • Plastpåsar: 10-500 år
 • Tuggummi: 20-25 år
 • Aluminiumburkar: 80-500 år
 • Petflaskor: 450-1000 år
 • Glas: 1 000 000 år
 • Aluminiumfolie: Aldrig
 • Cellplast: (ex. frigolit) Aldrig


Konsekvenser av skräp i haven:

 • Djur tar miste på plast för mat – Plastskräp är extra problematiska för sjöfåglar och vattenlevande djur, eftersom de kan tro att plasten är mat. När deras magar fylls av plast i stället för riktig mat kan de svälta ihjäl.
 • Djur trasslar in sig i förlorade fiskeredskap - Förlorade fiskeredskap kan fortsätta fånga fisk i onödan under lång tid och fåglar och andra marina djur kan även trassla in sig i redskapen och kvävas eller svälta ihjäl.
 • Plast blir till mikroplaster - Plastskräp som slängs i natur eller hav bryts inte ner inom en överskådlig tid. Istället sönderdelas det till mindre och mindre bitar och blir till så kallad mikroplast (vanligtvis mindre än 5 mm). Djur som får i sig mikroplast kan få sämre födointag och fortplantning.
 • Kemikalier läcker ut från plasten - när plast i havet bryts ner till mindre bitar frigörs kemikalier i vattnet. Vilka kemikalier som frigörs och i vilka mängder beror på typen av plast och på hur söndervittrad den är.