Tillsyn av små avlopp

I Värmdö kommun finns omkring 16 000 små avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav utför kommunen tillsyn av dessa. Utifrån denna tillsyn vet man att cirka 60–70 procent av dem inte uppnår miljökraven.

Tänk att vi har 16 000 fastigheter som i ena änden av fastigheten leder ner sitt avloppsvatten i marken och i andra änden har sin dricksvattenbrunn där vattnet tas upp igen. Och på andra sidan häcken ligger grannens avloppsbrunn, eller dricksvattenbrunn…

För att fungera behöver en avloppsanläggning underhållas, precis som ditt hus i övrigt. För att säkerställa att de små avloppen uppfyller dagens miljökrav utför kommunen tillsyn av dessa. Eftersom vi vet att cirka 60–70 procent av anläggningarna inte uppnår miljökraven gör det vårt arbete ännu viktigare.

Thumbnail för film