Företagare

Kropps- och skönhetsvård

Om du har en verksamhet där du utför behandlingar som kan medföra risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunen. För att hjälpa dig att se till att din verksamhet är säker för dina kunder gör kommunen regelbunda platsbesök i verksamheten.

Anmäl din verksamhet

Om du har en verksamhet som erbjuder behandling där risk för blodsmitta på grund av att du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg behöver du anmäla din verksamhet till kommunen. För andra verksamheter som till exempel frisörer och massörer behövs ingen anmälan lämnas in men samma regler enligt miljöbalken gäller lika fullt även för och i dessa verksamheter, till exempel när det gäller hygien, ventilation, utrymmen och städning. Du behöver lämna in en anmälan till kommunen senast sex veckor innan du planerar att påbörja verksamheten.

Verksamheter som ska anmälas är till exempel:

  • tatuering och piercing
  • fotvård
  • hudvård där du använder lansetter
  • akupunktur

Tillsyn

För att hjälpa dig att se till att din verksamhet är säker för dina kunder gör kommunens handläggare regelbundna platsbesök hos dig.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information