Djurhållning, gödsel

Om du bedriver yrkesmässig verksamhet där du har många djur kan du behöva anmäla det till kommunen eller få tillstånd från länsstyrelsen. Om du behöver tillstånd beror på hur många djur du har, och vilken verksamhet du bedriver. Du behöver också veta hur du ska hantera det gödsel som djuren producerar.

Anmälan eller tillstånd

Om du stadigvarande har fler än 100 djurenheter ska du anmäla det till kommunen. Alla djurslag ska räknas med i antalet djurenheter. Anmälan gör du till bygg- och miljöavdelningen på kommunen.

Om du stadigvarande har fler än 400 djurenheter behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Vissa typer av verksamheter kräver alltid tillstånd, oavsett hur många djurenheter som finns i verksamheten.

Verksamheter som alltid kräver tillstånd

Vissa typer av verksamheter kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller vissa hästverksamheter och yrkesmässiga verksamheter med hund och katt. Hos Jordbruksverket hittar du mer information om tillståndspliktiga hästverksamheter och verksamheter med hundar och katter.

Tillståndspliktig hästverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillståndspliktig hund-, kattverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av gödsel

Gödsel från lantbruk och andra verksamheter som håller djur behöver hanteras på ett sätt som tillvaratar näringen och samtidigt minimerar negativ miljöpåverkan. Därför finns särskilda regler för hur du får lagra, sprida pch transportera det gödsel dina djur ger upphov till.

Gödsel

Tillsyn

För att hjälpa dig se till att dina djur mår bra och att din verksamhet uppfyller kraven gör handläggare från kommunen regelbundet platsbesök hos dig.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten. I dokumentet Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information