Allmänna handlingar

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar.

Offentlighetsprincipen som finns uttryckt i Tryckfrihetsförordningen ger alla svenska och utländska medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar i Sverige. Denna rätt har funnits i vårt land sedan 1766.

En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras här eller har upprättats här. Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. Tjänstemännens interna arbetsmaterial är dock inte offentligt.

Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa. Då måste dessa uppgifter döljas innan utlämnandet.

Ta del av allmänna handlingar

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I kommunens diarium förtecknas de handlingar som registrerats.

Lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Normalt skickas handlingarna inom ett par dagar. I Värmdö kommun publiceras mötesdagar, kallelser, beslutsunderlag och protokoll från alla nämnder på webben.

Kommunens diarium och arkiv

Ta del av beslutsunderlag och protokoll

E-tjänst faktureringsuppgifter för utlämnande av allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Begär ut allmänna handlingar

Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handlingar du vill få ut. Läs mer om vår behandling av personuppgifter på: www.varmdo.se/personuppgifter

Jag vill ta del av handlingar på detta sätt * (obligatorisk)
Jag vill ta del av handlingar på detta sättJag har tagit del av informationen om avgifter för kopior av allmänna handlingar * (obligatorisk)
Jag har tagit del av informationen om avgifter för kopior av allmänna handlingar

Jag vill bli kontaktad på detta sätt (fyll i den eller de rutor nedan som stämmer in på ditt önskemål)


Adress (om du valt att få ut dokumenten i pappersformat):
Kopieringstaxa för allmänna handlingar i Värmdö kommun

I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt nedanstående taxor.

Värmdö kommuns taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling utgår från Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar

Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar 2021 beslutades på kommunfullmäktige den 11 november 2020.

1. Pappershandling som lämnas ut på stället eller skickas med brev

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar enligt nedan:


Handlingens storlek

Kostnad

A4 och A32 kr
A220kr
A140kr
A0

80kr

 


Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

2. Handlingar som skickas med e-post/fax

2a. Fysiska handlingar som skannas in

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kr.

2b. Handlingar lagrade elektroniskt.

Här avses exempelvis handlingar lagrade i ärendehanteringssystem, men även tidigare inskannade ärenden som lagras elektroniskt. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och varje sida därutöver 2 kr.

3. Handlingar på annat media till exempel CD, DVD eller USB som lämnas ut eller skickas

Samma principer tillämpas för avgiftsuttag avseende handlingar som e-postas. Dessutom tas en kostnad för media ut motsvarande inköpspriset. Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott, postförskottsavgift.

Undantag från avgifter

Värmdö kommun tar inte ut en avgift enligt nedan:

  • Internt mellan kommunens förvaltningar
  • Av kommunens förtroendevalda som begär ut handlingar i sitt uppdrag
  • Av de kommunalägda bolagen
  • Av personalföreträdare
  • Av andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter
  • Massmedier
  • Fackliga företrädare