Diarium och arkiv

I ett diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från Värmdö kommun.

En kommun måste registrera, förvara och arkivera sina offentliga handlingar lätt ordnade och enkla att hitta.

Vissa offentliga handlingar är sekretessbelagda, men alla andra handlingar har du rätt att läsa så snart de är färdigbehandlade.

Aktuella handlingar och protokoll från nämndsammanträden hittar du på webben, se länk i högerspalten. Protokollen publiceras när de är justerade.

Offentliga handlingar kan du få del av genom att kontakta kommunen.

Mer information om offentliga handlingar

Webbdiarium  

I webbdiariet kan du söka på dokument som registrerats i kommunens övergripande ärende- och dokumenthanteringssystem sedan 12 april 2018.

Mer information om webbdiariet

Kommunarkiv

I kommunarkivet finns kommunala handlingar ända från den tidigaste kommunbildningen på 1860-talet till dagens verksamhet.

Vill du ha protokollsutdrag, ritningar och utskrifter av gamla handlingar kan du kontakta kommunen.