Tyck till
Talande webbLyssna

Beroende

Värmdö kommun erbjuder olika former av stöd vid beroende och missbruk.

Beroendegrupp på socialkontoret

Du kan också vända dig till beroendegruppen på socialkontoret för att få stöd och hjälp med beroendeproblematik. Här finns socialsekreterare och en gruppchef som du kan kontakta, exempelvis för en utredning om insatser. Anhöriga kan också kontakta beroendegruppen.

Du tar kontakt via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Beroendemottagning i Gustavsberg

Vilken grupp du än tillhör, missbrukare eller anhörig, är du alltid välkommen till beroendemottagningen i Gustavsbergs centrum. Hit kan du vända dig med frågor gällande konsumtion av alkohol, droger eller andra typer av beroenden. Här finns personal med tystnadsplikt som du kan prata med och få stöd av. 

På beroendemottagningen finns hjälp att få, antingen du har enkla frågor eller är i behov av tunga insatser. Ring till oss för att boka ett besök.

Kurator Rose-Marie Johansson.
Telefon: 08-570 476 03.
Mail rose-marie.johansson@varmdo.se


Alkohol- och drogterapeut Tomas Borg
Telefon: 08-570 476 56
tomas.borg@varmdo.se


Kurator Johan Deutgen
Telefon: 08-570 476 63
johan.deutgen@varmdo.se


Beroendemottagningen drivs i samarbete mellan Capio Maria och Värmdö kommun. På mottagningen kan du därför också få kontakt med medicinskt kunnig personal. Läkare finns på plats 2 dagar i veckan, för bokning av tid vänder ni er till sjuksköterska eller behandlare.

Sjuksköterska Susan Alhonen
Telefon: 08-684 003 65
Susan.alhonen@prima.se


Behandlare Peder Haglund
Telefon: 08-684 003 88
Peder.haglund@prima.se

Återträffar för er som gått kursen i återfallsprevention

Lokal: Röda Stugan

  • Onsdag 28/8 kl. 16-17
  • Onsdag 18/9 kl. 16-17
  • Onsdag 9/10 kl. 16-17
  • Onsdag 30/10 kl. 16-17
  • Onsdag 20/11 kl. 16-17
  • Onsdag 11/12 kl. 16-17

Anhöriga och barn

Mer information om stöd till anhöriga och barn till missbrukare hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn. Du kan också kontakta vår anhörigsamordnare.

Anhörigsamordnare Helena Ternström
Telefon: 08-570 470 23
helena.ternstrom@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-09-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar