Talande webbLyssna

Riksfärdtjänst

Du som har ett stort funktionshinder och ska resa utanför Stockholms län kan ansöka om riksfärdtjänst.

Ditt funktionshinder måste bedömas vara stort och varaktigt för att du ska kunna få riksfärdtjänst. Du ska på begäran kunna styrka din funktionsnedsättning med läkarintyg eller delta i en särskild utredning. Riksfärdtjänst kan beviljas med eller utan ledsagare, samt med eller utan medresenär.

Vilka resor får du göra?

Riksfärdtjänstresor ska avse antingen rekreation, fritidsverksamhet eller vara av annat enskilt slag, till exempel semester, släkt- och vänbesök.

Riksfärdtjänsthandläggare når du genom kommunens kontaktcenter.


Senast publicerad: 2018-04-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation