Färdtjänst

Om du har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst innebär resor med så kallad särskild kollektivtrafik och kan innebära taxi, rullstolstaxi, båttaxi eller liknande.

Riksfärdtjänst

Du som har ett stort funktionshinder och ska resa utanför Stockholms län kan ansöka om riksfärdtjänst. För att ansöka om riksfärdtjänst måste du redan ha ett färdtjänsttillstånd i Värmdö kommun.

Har jag rätt till färdtjänst?

För att beviljas färdtjänst krävs att du har ett varaktigt funktionshinder som beräknas kvarstå minst tre månader. Det krävs att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken och att du är folkbokförd i Värmdö kommun. Långa avstånd eller dåligt utbyggd allmän kollektivtrafik innebär inte rätt till färdtjänst.

Jag vill ansöka

Om du vill ansöka om färdtjänst gäller alltid följande process, oavsett om det gäller en förlängning eller en ny ansökan.

 1. Ta kontakt med läkare och boka en tid. Du ber läkaren skriva ett särskilt läkarintyg för färdtjänst. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom kan det krävas ett läkarintyg från specialistläkare. Läkarintyget skickas av dig eller läkaren till kommunen.

 2. En färdtjänstutredare kommer att skicka ut ett erbjudande om tid och en ansökningsblankett till dig. Du fyller i ansökan och tar med till besöket.

 3. Du träffar utredaren vid bestämd tid. Ett personligt besök krävs och du behöver ta med din legitimation. Ni pratar om de konkreta svårigheterna du har vid förflyttning på egen hand och/eller vid resa med allmän kollektivtrafik. Om du inte har haft färdtjänst tidigare behöver du även ett fotografi till din ansökan. Har du inget fotografi kan vi hjälpa dig vid besöket. Är du i behov av tolk, kontakta oss i god tid före ditt besök.

  Alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) skickas från kommunen till Trafikförvaltningen i region Stockholm, där man fattar beslut om färdtjänsttillstånd.

  Färdtjänstens ansökningsblankett , 262.9 kB.
 4. Ny blankett och tillvägagångssätt från Färdtjänsten vilket innebär att när det gäller följande:
  - Rullstolstaxi
  - Båttaxi
  - Ledarhund
  - Allergi
  - Framsäte
  - Ledsagare
  så ska ansökningsblanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd användas och skickas in till Färdtjänsten av sökande.

  Finns även att hämta/skriva i och skicka direkt på länken nedan.

  https://fardtjansten.regionstockholm.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Det krävs att du har ett giltigt Färdtjänstkort för att göra detta!

Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd , 209.5 kB.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig samt läkarintyg och de uppgifter och skäl du lämnar om dig själv i din ansökan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en utredning om färdtjänst och skicka ansökan vidare till region Stockholm för beslut.

Vi behöver uppgifter från dig och läkarintyg från din läkare. Om du inte lämnar uppgifterna och ger oss tillgång till läkarintyg så kan vi inte behandla din ansökan.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun och hos region Stockholm.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med region Stockholm. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Värmdös kommunstyrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter och rättigheter

Överklaga ett beslut

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut. Om du vill överklaga trafiknämndens beslut skriver du ett brev där det ska framgå

 • vilket beslut som överklagas
 • varför man anser att beslutet är felaktigt
 • hur man tycker att beslutet ska ändras

Skicka överklagan till:

Färdtjänsten
Box 301 03
104 25 Stockholm