Frågor och svar om färdtjänst

Hittade du inte den informtion du letade efter på huvudsidan om färdtjänst? Här kan du kanske få svar på dina frågor.

Hur lång tid tar en ansökan?

En ansökan tar olika lång tid, beroende på arbetsbelastning både hos kommunen och hos Färdtjänsten. För aktuella tider hos kommunen, ring Servicecenter. För aktuella tider hos Färdtjänsten, se deras hemsida.

Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur många resor kan jag få? Hur ansöker jag om fler?

Du kan få upp till 198 resor per år, fördelat per kvartal. Du kan dock ansöka om extra resor. Om du vill ha en blankett kontaktar du Servicecenter. För mer information om resor, se Färdtjänstens hemsida.

Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om man vill överklaga trafiknämndens beslut skriver man ett brev där det ska framgå

  • vilket beslut som överklagas
  • varför man anser att beslutet är felaktigt
  • hur man tycker att beslutet ska ändras


Brevet ska adresseras till förvaltningsrätten i Stockholms län, men skickas till trafiknämnden. Överklagan måste ha kommit in till trafiknämnden inom tre veckor från den dag då den sökande fick beslutet om färdtjänst. Om trafiknämnden inte ändrar beslutet på det sätt som begärs i överklagan överlämnar trafiknämnden överklagan till förvaltningsrätten som fattar beslut.

Skicka överklagan till:

Färdtjänsten
Box 301 03
104 25 Stockholm

Kan jag ta med en medresenär?

Du kan vid varje resa ta med en medresenär, till en kostnad av 20 kr per person. Det är viktigt att du berättar detta när du bokar en bil.

Om du har behov av en ledsagare som hjälper till under resan kan du ansöka om att kostnadsfritt ta med en eller två ledsagare. Kontakta Färdtjänsten för att få en blankett.

Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt kort går ut snart, behöver jag ansöka igen?

Om du blir beviljad färdtjänst står det i beslutsbrevet hur länge tillståndet sträcker sig. Tillståndet kan gälla allt från några månader, ett år till flera år framöver. Det är alltså den tid du har färdtjänst. 

Några dagar efter att du har fått ditt beslutsbrev får du hem ett färdtjänstkort. Det är det kortet du behöver för att kunna resa. På kortet står det en giltighetstid, giltigt till och med. Ett färdtjänstkort kan du bara använda i 6 år.

Om du har fått färdtjänst beviljad längre än 6 år kommer du behöva byta ut ditt färdtjänstkort. Du skickar då bara in ett nytaget fotografi till Färdtjänsten med ditt namn och personnnummer på baksidan så beställs ett nytt färdtjänstkort till dig.

Du får ett brev som säger om du behöver beställa ett nytt färdtjänstkort eller om ditt tillstånd till färdtjänst går ut. Tänk på detta så att du inte ansöker om en förlängning av din färdtjänst när det bara är färdtjänstkortet som behöver bytas ut.

Om du är osäker på om det är ditt kort eller tillstånd som går ut kan du kontakta Färdtjänsten.

Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har färdtjänst men behöver ha möjlighet att resa med min elrullstol/elmoped

Om du behöver göra ändringar i ditt nuvarande tillstånd, kontakta Servicecenter för att boka tid för utredning om ändring. Det finns då möjlighet att ansöka om transport med specialfordon. Observera att du behöver bifoga en kopia av intyg som visar att du är beviljad elrullstol/elmoped av landstinget.

Vad gör jag om jag inte kan sitta var som helst under en färdtjänstresa?

Om du behöver göra ändringar i ditt nuvarande tillstånd, kontakta Servicecenter för att boka tid för utredning om ändring. Det finns möjlighet att ansöka om att enbart få sitta i framsätet eller om du behöver ligga ned under resan, vilket kallas bårburen resa.

Det är omöjligt för mig att resa tillsammans med andra. Hur gör jag?

Du kan ansöka om undantag från samplanerat resande om du har ett färdtjänsttillstånd. Detta gör du genom en blankett som du får från Färdtjänsten. Det behövs ingen ny utredning men det kan dock krävas läkarintyg.

Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag resa med vanlig kollektivtrafik om jag har ett färdtjänstkort?

Ja, du kan använda kortet som ett vanligt SL-kort.

Jag kan inte resa med allmän kollektivtrafik till vården, vad gör jag?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer. När du ska göra en sjukresa med taxi eller specialfordon behöver du ett sjukresekort. Kortet får du av din vårdgivare. Sjukresor är inte relaterade till färdtjänst.

Läs mer om sjukresa på Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.