Tomtebo KTT

Korttidstillsyn, fritidsverksamhet för skolungdomar 12-21 år.

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan beviljas insatsen korttidstillsyn. Vid beviljad insats på Tomtebo korttidstillsyn erbjuder vi även heldagsomsorg under skolloven. Totalt finns 15 platser på Tomtebo KTT. Ansökan sker till biståndshandläggare på kommunen. Beviljad korttidstillsyn är kostnadsfri.

För att få korttidstillsyn måste personen omfattas av lagen om Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9§7 samt bedömas ha behov av den omsorg som Tomtebo erbjuder. Bedömningen görs av kommunens handläggare och tillsammans med chef och ansvarig ledare på Tomtebo ses möjligheter för placering över. På Tomtebo finns inte tillgång till medicinsk omsorg.

Verksamheten avser fritidsverksamhet efter skoltid fram till klockan 18.00 och bedrivs inkluderat med öppen ungdomsverksamhet på mötesplats Tomtebo. Verksamheten skall erbjuda gemenskap och aktiviteter som bidrar till stimulans, delaktighet och utveckling.

Kontakt Tomtebo KTT

Telefon: 070 165 94 33

Instagram: @korttidstillsyn_tomtebo

Adress: Motionsvägen 4b

139 32 Värmdö

Kontakt gruppledare

Marlene Yngve

E-mail: marlene.yngve@varmdo.se

Mobil: 072 985 89 19

För att nå biståndshandläggare vid frågor kring avtal och placeringar ring kommunens växel:

08-570 470 00

Ung i Värmdö

Mötesplatser för unga är en del av Ung i Värmdö. Vi erbjuder mötesplatser där alla ska trivas oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Detta sker genom ett demokratiskt och respektfullt bemötande av alla som finns i verksamheten. Fritidsledarna på Ung i Värmdö jobbar utifrån ett främjande ledarskap med normkritiskt perspektiv som syftar till att skapa öppna och fördomsfria mötesplatser för unga.

Mer om Ung i Värmdö

Relaterad information

Fler mötesplatser för unga