Badplatser i Värmdö

Värmdö kommun har med sin långa kust och sina många sjöar bra möjligheter till bad sommartid – från klippor, stränder och bryggor. Många anlagda badplatser är öppna för allmänheten. Kommunala anläggningar med fina sandstränder finns i hela Värmdö. De flesta tomtföreningarna har dessutom egna bad av skiftande storlek och karaktär.

Om kvalitet på badvatten

Värmdö kommun tar vattenprover på utvalda badplatser. Se vilka badplatser vi tar vattenprov vid respektive badplats nedan.

På havs- och vattenmyndighetens sida Badplatsen hittar du den senaste informationen om vattnet vid de badplatser där provtagning sker.
Informationen får du upp genom att klicka på badplatsen du är intresserad av.
Den information som finns tillgänglig på Badplatsen är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning.

Gå till Badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet på badvatten i Värmdö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Algblomning och badklåda

Vid provtagning av vattenkvalitén på Värmdö kommuns utvalda badplatser görs endast en okulär bedömning av förekomsten av alger.

Vid tydliga tecken av algblomning i vattnet bör du undvika att bada. Sådana tecken kan vara vatten som är grumligt, färgat eller som har synliga klumpar av alger. Barn är särskilt känsliga för alger så var uppmärksam och låt inte barnet bada i och framför allt inte få i sig algblommande vatten.

Vad gäller hundar och andra husdjur är även dessa särskilt känsliga så var försiktig med att låta djuret bada. Tänk på att hundar inte får vistas på allmänna badplatser.

På Länsstyrelsens sida Vattnet i Östersjön – Informationscentralen finns mer information om algblomning och det aktuella läget i Sveriges kustvatten. Här hittar du även råd vid algblomning och kan till exempel rapportera en observerad algblomning eller om du har sett ett dött djur på stranden.

Gå till Informationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du information om badklåda som orsakas av så kallade cerkarier. Klådan (kliandet) kan drabba personer vid bad i sjöar och i till exempel Östersjön. Någon speciell behandling finns eller behövs inte utan det självläker efter en tid. Klådan smittar inte mellan personer.

Gå till Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.