Jerkers udde

Enkel stenstrand på västra sidan av Runmarö. Saknar faciliteter.

Jerkers udde:

Så tar du dig till Jerkers udde

Buss: Styrsvik, sedan promenad cirka 2 km. Cykel finns att hyra i affären.

Badet ägs av Värmdö kommun, ingen tillsyn.

Ingen provtagning av badvatten utförs av Värmdö kommun