Frågor och svar matavfall

Här nedan följer frågor och svar som kan vara bra att känna till om matavfallsinsamlingen i Värmdö.

Jag bor i villa/enbostadshus och vill börja sortera ut mitt matavfall, hur gör jag?

Du kan beställa ett matavfallsabonnemang via e-tjänsten nedan. Du kan också kontakta servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se för mer information.

E-tjänst - beställ matavfallsabonnemang. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag bor i flerbostadshus och vill börja sortera ut mitt matavfall, hur gör jag?

Det är ägaren/styrelsen till den fastighet som du bor i som väljer hur ni ska hantera avfallet i din fastighet. Kontakta gärna din hyresvärd eller styrelse i din bostadsrättsförening om du är intresserad av att sortera ut ditt matavfall.

Vad får jag slänga i papperspåsen för matavfallet?

Se sorteringsguide matavfall

Måste jag använda påshållaren?

Det är mycket viktigt att använda den påshållare som är anpassad för insamlingen. Den gör att påsen ventileras. Det är också viktigt att låta blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen.

Behöver matavfallspåsen vara full innan jag slänger den?

Nej, påsen kan slängas vid behov. Det är rekommenderat att man slänger påsen var tredje dag även om den inte är full.

Kan jag använda en vanlig papperspåse istället för en matavfallspåse från kommunen?

Nej, matavfallspåsen är specialtillverkad. Den tål väta bättre, är ventilerande och kan rötas i rötningsprocessen som omvandlar matavfallet till biogas och biogödsel.

Kommer mitt matavfall verkligen till nytta?

Ja! En biogasbil kan köra nästan 4 km på matavfallet från en matavfallspåse som antas väga 2 kg. Dessutom ger samma matavfall biogödsel innehållande kväve som räcker för att odla havre till cirka 18 portioner havregrynsgröt.

Jag har kompost. Är det bättre för miljön att ansluta till kommunens matavfallsinsamling?

Den som sköter en kompost på rätt sätt kan uppnå samma miljövinster men ofta läcker komposterna ut växthusgaser som gör kommunens insamling och rötning mer fördelaktig.

Äts inte miljönyttan med matavfallssortering upp av de ökade transporterna insamlingen medför?

Nej, det här har undersökts. Matavfallet och restavfallet hämtas i två olika fack av samma bil.

Kan matavfall lämnas in i hela kommunen?

Nej, Värmdö kommun tillämpar endast utsortering av matavfall på fastlandet. Miljövinningen av utsortering i skärgården vägs mot transporter, omlastningar och behandling. Ett alternativ för fastighetsägare i skärgården kan vara att anordna en kompost. För detta krävs en anmälan till kommunen.

Måste jag börja sortera ut mitt matavfall?

Kommunen önskar att så många som möjligt ska välja att sortera ut matavfall eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara. Matavfallsinsamling kommer att bli obligatorisk.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt med matavfallsinsamling i Sverige. Värmdö kommun har ansökt om dispens för att få implementera kravet senast 2026 eftersom även fastighetsnära förpackningsinsamling ska införas och det därför kan göras samordningsvinster.