Ljusanordningar

Ljusanordningar inom detaljplanelagda områden kan kräva bygglov.

Vad är en ljusanordning?

En ljusanordning är en anordning som sprider ljus, vilket kan innefatta många olika sorters anordningar. Syftet med en ljusanordning är att lysa upp någonting, antingen en plats, ett objekt eller en byggnad. Det finns olika typer av ljusanordningar och de vanligaste är kanske gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser och idrottsplatser. Även belysning på fasader eller skyltar borde vara att betrakta som ljusanordningar. Även dekorationsbelysning på konstverk eller på träd i en park är en form av ljusanordning.