Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av en detaljplan. Det finns vissa undantag från lovplikten.

Vad är en skylt?

Skylt är en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra: