Solceller och solpaneler

För att installera solceller på en byggnad krävs ibland bygglov för fasadändring. Det kan också krävas bygglov för att installera solceller
på marken.

Solceller på en byggnad inom detaljplanelagt område

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga. Grundregeln är att lovplikten gäller om anläggningen innebär att bygganden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Åtgärden kräver också bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäcknings-material är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader.