Talande webbLyssna

PFO Strömma S5

Klicka på bilden för att förstora den

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S5, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår.

För mer information om övriga detaljplaner se Pågående detaljplanering.

 

Bilden beskriver det aktuella området för VA-utbyggnaden och detaljplanen.

Information

2019-07-10
Detaljprojektering av kommunalt vatten och avlopp pågår parallellt med detaljplanearbetet.


2017-10-13
Tyréns planerar att utföra fältundersökningarna för Strömma S5 under vecka 42, från torsdag 19/10 och framåt med start Ekrotsvägen och Häggrotsvägen, därefter vidare mot Hästhagsudd. Se kartan som visar delsträckor.

Dessa delsträckor tar cirka 6 dagar. Vecka 44 fortsätter arbetet med andra sträckor.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-24