Elevstöd

På G2 har vi ett komplett elevstöd som har olika kompetens och kan stödja dig under din skolgång.

Studie- och yrkesvägledare

Under gymnasietiden kommer du att göra flera viktiga val. Jag finns på skolan för att informera, motivera och stödja dig i dessa val, samt ge dig vägledning inför framtida studie- och yrkesval.

Läs mer om SYV på G2

Kurator

Rikard Wiener

Mitt uppdrag är att hjälpa dig som elev om du hamnar i svårigheter under din utbildning. Svårigheter kan vara att tappa koncentrationen ofta eller att uppleva stress i många situationer. Dessa svårigheter kan skapa hinder för att du ska kunna prestera. Att må psykiskt dåligt under perioder är väldigt vanligt och det går att göra något åt!

Som kurator på skolan har jag tystnadsplikt och då är jag den länk som finns mellan skolan och andra hjälpinstanser; det kan till exempel vara BUP eller socialtjänst. Vi har även en skolpsykolog som är knuten till skolan.

Välkommen till mig!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.


Rikard Wiener

0735-227 469
rikard.wiener@gustavsbergsgymnasium.se

Skolsköterska

Anna Hedlund Leijon

Den medicinska insatsen i elevhälsoteamet kan ses som elevernas företagshälsovård. Här arbetar man förebyggande och hälsofrämjande för att eleven ska nå sina mål i skolan. För diagnostisering och behandling hänvisas vanliga sjukvården. Skolsköterskan kan behandla lättare åkommor på plats och har alltid en akutväska i beredskap. När du börjar hos får du skriva på en rekvisition (tillståndsblankett) så jag kan skicka efter din tidigare skolhälsovårdsjournal. I årskurs 1 får du fylla i en hälsoenkät. Utifrån den erbjuds du ett frivilligt hälsosamtal. Hälsosamtalet utgår från ett helhetsperspektiv där bland annat livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Till mig kan du även komma med ett behandlingsmeddelande om din behandlande läkare önskar hjälp med kontroller som till exempel blodtryck, puls, längd och vikt eller om du behöver remiss till exempelvis logoped. Vi har även en skolläkare som kommer regelbundet till skolan, Peter Andersson. Han håller till exempel hälsosamtal för nyanlända, gör vaccinationsbedömningar och skickar remisser för neuropsykiatrisk utredning. Läkarmottagningen tar endast emot bokade besök via skolsköterskan.

Jag finns på skolan torsdagar mellan kl. 8.45-15.45

Övrig tid finns Gustavsbergs vårdcentral ett stenkast bort

Välkommen till mig!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.


Anna Hedlund Leijon
Telefon: 073-988 76 03
anna.hedlundleijon@gustavsbergsgymnasium.se


Speciallärare och specialpedagog

Pamilla Carlén och Karolina Lagerström

Känner du att undervisningen går för fort eller att du inte hänger med? Behöver du extra stöd och att någon hjälper dig att hitta rätt väg till bra studieteknik? Har du läs- och skrivsvårigheter?

Hos oss kan du få det stödet du behöver och hjälp med inlästa läromedel. Vi kan även hjälpa till med att förtydliga uppgifter som är lite krångliga och genomföra muntliga prov. Vi samarbetar med lärarna så att du ska få det bästa stödet. Eleverna som använder skolans stöd är nöjda och glada över att lyckas i sitt skolarbete.

Boka ett samtal genom att komma förbi våra rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.


Specialpedagog
Pamilla Carlén
Telefon: 070-001 97 03
pamilla.carlen@gustavsbergsgymnasium.se​

Specialpedagog Studio AST
Karolina Lagerström
Telefon: 08-570 475 28
karolina.lagerström@gustavsbergsgymnasium.se