Elevstöd

På G2 har vi ett komplett elevstöd som har olika kompetens och kan stödja dig under din skolgång.

Studie- och yrkesvägledare

Under gymnasietiden kommer du att göra flera viktiga val. Jag finns på skolan för att informera, motivera och stödja dig i dessa val, samt ge dig vägledning inför framtida studie- och yrkesval.

Läs mer om SYV på G2

Kurator

Ola Sundberg Lax

Mitt uppdrag är att hjälpa dig som elev om du hamnar i svårigheter under din utbildning. Svårigheter kan vara att tappa koncentrationen ofta eller att uppleva stress i många situationer. Dessa svårigheter kan skapa hinder för att du ska kunna prestera. Att må psykiskt dåligt under perioder är väldigt vanligt och det går att göra något åt!

Som kurator på skolan har jag tystnadsplikt och då är jag den länk som finns mellan skolan och andra hjälpinstanser; det kan till exempel vara BUP eller socialtjänst. Vi har även en skolpsykolog som är knuten till skolan.

Välkommen till mig!

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.

Ola Sundberg Lax
08-570 475 31
ola.lax@gustavsbergsgymnasium.se

Skolsköterska

Anna Hedlund Leijon

Jag kallar alla gymnasieelever för ett hälsosamtal i åk 1. Hälsosamtalet utgår från ett helhetsperspektiv där bland annat livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Hälsosamtalet ger en övergripande syn på din hälsa och kan utifrån det se till att du trivs och lyckas i skolan. Vi har även en skolläkare som kommer regelbundet till skolan. Om du känner att du är i behov av skolläkare, kontakta mig först.
Jag finns på skolan tisdagar och torsdagar mellan kl. 10:00-14:00.

Boka ett samtal genom att komma förbi mitt rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.

Välkommen!

Skolsköterska
Anna Hedlund Leijon
Telefon: 073-988 76 03
anna.hedlundleijon@gustavsbergsgymnasium.se

Speciallärare och specialpedagog

Marianne Löfmark, Pamilla Carlén och Karolina Lagerström

Känner du att undervisningen går för fort eller att du inte hänger med? Behöver du extra stöd och att någon hjälper dig att hitta rätt väg till bra studieteknik? Har du läs- och skrivsvårigheter?

Hos oss kan du få det stödet du behöver och hjälp med inlästa läromedel. Vi kan även hjälpa till med att förtydliga uppgifter som är lite krångliga och genomföra muntliga prov. Vi samarbetar med lärarna så att du ska få det bästa stödet. Eleverna som använder skolans stöd är nöjda och glada över att lyckas i sitt skolarbete.

Boka ett samtal genom att komma förbi våra rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via Schoolsoft.

Speciallärare
Marianne Löfmark
Telefon: 070-001 95 70
marianne.lofmark@gustavsbergsgymnasium.se

Specialpedagog
Pamilla Carlén
Telefon: 070-001 97 03
pamilla.carlen@gustavsbergsgymnasium.se​

Specialpedagog Studio AST
Karolina Lagerström
Telefon: 08-570 475 28
karolina.lagerström@gustavsbergsgymnasium.se