Elever och vårdnadshavare

Här hittar du information om saker som berör dig som elev eller vårdnadshavare, exempelvis inloggning till skolverktyget Schoolsoft, läsårsdata eller elevstöd.

Skolan använder Schoolsoft som primär informationskanal till elever och vårdnadshavare. Läs mer om hur du skapar konto och använder dig av Schoolsoft i undermenyn på denna sida.

Betygsdokument

Vid förfrågan av betygsdokument maila;

betyg@gustavsbergsgymnasium.se

Ange För- och efternamn, personnummer, klass och avgångsår.

Personuppgiftsblankett

Vi behöver dina personuppgifter för att lätt kunna komma i kontakt med dig som vårdnadshavare. Här finns blankett för personuppgifter Länk till annan webbplats. att ladda ner.