Poängplan för BF Pedagogik, ledarskap och kreativitet

Nedan hittar du den tillgänglighetsanpassade versionen av poängplanen för Ledarskap, Kreativitet och Hälsa.

Poängplan 23/24 för Ledarskap, Kreativitet och Hälsa - Barn- och fritidsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma kurser


Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Summa

600

Programgemensamma ämen


Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a:2

50

Kommunikation

100

Människors miljöer

100

Lärande och utveckling

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a:2

50

Svenska 2

100

Summa

700

Pedagogiskt och socialt arbete


Socialt arbete 1

100

Pedagogiskt arbete

200

Summa

300

Programfördjupningar


Ungdomskulturer

100

Naturguidning 1

100

Aktivitetsledarskap

100

Summa

600

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete


Skapande verksamhet

100

Entreprenörskap

100

Specialpedagogik 1

100

Ungdomskulturer

100

Naturguidning 1

100

Aktivitetsledarskap

100

Summa

600

Individuellt val*

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500


* Individuellt val tex Eng6,sv3,hi1a2, idrott2