Poängplan för BF Pedagogik, ledarskap och kreativitet

Nedan hittar du den tillgänglighetsanpassade versionen av poängplanen för Ledarskap, Kreativitet och Hälsa.

Preliminär poängplan 24/25 för Barn- och fritidsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma kurser


Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Summa

900

Programgemensamma karaktärsämnen


Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a:2

50

Kommunikation

100

Människors miljöer

100

Lärande och utveckling

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a:2

50

Summa

600

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete


Socialt arbete 1

100

Pedagogiskt arbete

200

Summa

300

Programfördjupningar Inriktning


Skapande verksamhet

100

Mental träning

100

Specialpedagogik 1

100

Ungdomskulturer

100

Naturguidning 1

100

pedagogiska teorier och praktiker

100

Summa

600

Individuellt val *

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2700

 


* Individuellt val innebär exempelvis engelska 7 , historia 1a 2, idrott 2 m.m.