Introduktions­programmet

Introduktionsprogrammet Video

På Introduktionsprogrammen kan du studera för att bli behörig till gymnasiets nationella program, förbereda dig för annan utbildning eller göra dig redo för arbetsmarknaden.

Programinriktat val

För dig som vill gå ett yrkesprogram och saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Du läser yrkesprogrammets kurser tillsammans med övriga elever och de ämnen som du inte har godkända betyg i på grundskolenivå.

Yrkesintroduktion

För dig som vill gå ett yrkesprogram men saknar många grundskolebetyg. Finns för Hantverksprogrammet frisör samt Barn- och fritidsprogrammet. Programmet syftar till att förbereda dig för arbetsmarknaden eller fortsatta studier inom yrkesprogrammet.

Individuellt alternativ

För dig som saknar många betyg från grundskolan. Utbildningen syftar till att du ska kunna fortsätta studera på gymnasiets andra program eller börja arbeta.

Språkintroduktion

För dig som är ny i Sverige och ännu inte har kunskaper i svenska som motsvarar åk 9. Utbildningen har tyngdpunkten på svenska som andraspråk, men du läser också övriga ämnen som saknas för att du ska bli gymnasiebehörig eller gå vidare till annan utbildning.