Vad säger våra elever om skolan?

 

Studenter hv18

De viktigaste faktorerna för elevernas inlärning är enligt Skolinspektionen

 • lärarens förmåga att bygga och utveckla relationer med eleverna
 • lärarens förmåga att leda och lära ut
 • en organisation som skapar tydlighet och struktur

Vi arbetar aktivt för att eleverna ska lyckas med sina studier genom att ge eleverna struktur och tydlighet i undervisningen samt skapa goda relationer med eleverna. Vi ger även stöd och vägledning utifrån de behov som eleverna har samt är tydliga med vad vi bedömer elevernas prestationer utifrån.

I Storstockholms gymnasieenkät svarade eleverna följande om vad de tycker om Gustavsbergs gymnasium.

Vi ger eleverna struktur och tydlighet i undervisningen.

 • 80 % av eleverna instämmer i att "Mina lärare varierar arbetssätten i undervisningen". Genomsnittet i länet är 52 %.
 • 82 % av eleverna instämmer i att "Mina lärare är bra på att förklara". Genomsnittet i länet är 60 %.
 • 76 % av eleverna instämmer i att “Mina lärare hjälper mig att förstå hur jag kan utveckla mina kunskaper. Genomsnittet i länet är 54 %.
 • 80 % av eleverna instämmer i att “Det är lätt att hitta i lärarnas digitala material”. Genomsnittet i länet är 66 % .

Vi skapar goda relationer för att eleverna ska lyckas med sina studier.

 • 91 % av eleverna instämmer i att " Jag har goda relationer till mina lärare. Genomsnittet i länet är 77 %.
 • 91 % av eleverna instämmer i att “Mina lärare vill att jag lyckas i mina studier”. Genomsnittet i länet är 79 %.
 • 75 % av eleverna instämmer i att “Mina lärare lyssnar på elevernas förslag kring undervisningen”. Genomsnittet i länet är 58 %.

Vi ger eleverna det stöd och vägledning som de behöver

 • 82 % av eleverna instämmer i att "På min skola får jag den hjälp jag behöver i mina studier". Genomsnittet i länet är 68 %
 • 93 % av eleverna instämmer i att “Min mentor har koll på min studiesituation”. Genomsnittet i länet är 69 %.
 • 77 % av eleverna instämmer i att “Jag får den studie- och yrkesvägledning som behöver”. Genomsnittet i länet är 56 %.

Vi är tydliga med betyg och bedömning

 • 73 % av eleverna instämmer i att “Mina lärare är tydliga med hur mina kunskaper kommer att bedömas. Genomsnittet i länet är 54 % .
 • 71 % av eleverna instämmer i att “Jag förstår varför jag uppnår ett visst betyg.” Genomsnittet i länet är 62 %.

Totalbedömning

 • 84 % av eleverna instämmer i att “Jag är nöjd med mitt gymnasieprogram”. Genomsnittet i länet är 78 %.


Källa: Storstockholms gymnasieenkät 2023