Nämndernas styrdokument

Nämnder fattar beslut om riktlinjer, strategiska planer och handlingsplaner som gäller för nämndens verksamhetsområde.

Styrdokument som antagits av nämnderna och endast gäller för den specifika nämndens verksamhet.

Välj nämnd i menyn för att se respektive nämnds styrdokument.

Filerna filtreras automatiskt fram vid val av kategori eller vid sökning och visas under sökformuläret.

107 träffar

 1. Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning.PDF , 871.8 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 871.8kb
 2. Blankett för information om datajournal.pdf , 584.7 kB.
  Vård- och omsorgsnämnd
  Storlek: 584.7kb
 3. Checklista- riskanalys inför eventuella åtgärder 2018pp.pdf , 81 kB.
  Vård- och omsorgsnämnd
  Storlek: 81.0kb
 4. Delegationsordning för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf , 757.8 kB.
  Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
  Storlek: 757.8kb
 5. Ersättningsmodell, studietider och regleringar för svenska för invandrare.PDF , 753.4 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 753.4kb
 6. Ersättningsnivåer för kombinationsutbildningar.pdf , 383.4 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 383.4kb
 7. Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete.pdf , 156.3 kB.
  Socialnämnd
  Storlek: 156.3kb
 8. Handlingsplan mot våld i nära relation.pdf , 2 MB.
  Socialnämnd
  Storlek: 2049.8kb
 9. Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete på vuxenutbildningen i Värmdö.PDF , 989.4 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 989.4kb
 10. IKT-strategi för kommunala grundskolor.pdf , 1.2 MB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 1277.2kb
 11. Informationshanteringsplan valnämnden.pdf , 383.5 kB.
  Valnämnd
  Storlek: 383.5kb
 12. Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott .pdf , 204.9 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 204.9kb
 13. Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott.pdf , 191.7 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 191.7kb
 14. Instruktion för kommunstyrelsens planutskott.pdf , 190.8 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 190.8kb
 15. Instruktion för socialnämndens arbetsutskott.pdf , 138.7 kB.
  Socialnämnd
  Storlek: 138.7kb
 16. Integrationsstrategi.PDF , 459.5 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 459.5kb
 17. Jakträttspolicy.pdf , 35.3 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 35.3kb
 18. Kultur- och fritidsnämndens riklinjer för föreningsbidrag 2023.pdf , 374.1 kB.
  Kultur- och fritidsnämnd
  Storlek: 374.1kb
 19. Lokala riktlinjer demens Värmdö.pdf , 164.4 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 164.4kb
 20. MAS Riktlinje - Arbete med att förebygga trycksår.pdf , 325.2 kB.
  Vård- och omsorgsnämnd
  Storlek: 325.2kb

Övergripande styrdokument

Kommunövergripande styrdokument beslutas antingen av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och publiceras i författningssamlingen. Till författningssamlingen tillhör även nämndens delegationsordning och dokumenthanteringsplan som du hittar där.

Kommunens författningssamling