Kommunens stöd till äldre

Du som är äldre i Värmdö kommun har självklar rätt att få hjälp och stöd i vardagen, om och när du behöver. På den här sidan har vi samlat lite mer information om vilka olika stöd vi kan ge och vad vi lovar dig att leva upp till.

Våra garantier för äldreomsorg

Förebyggande telefonsamtal

Värmdö kommun arbetar med förebyggande verksamhet i syfte att skapa trygghet för kommuninvånarna. Du som fyller 77 år blir till exempel erbjuden ett förebyggande telefonsamtal.

Under telefonsamtalet får du information om vilken hjälp som finns att få och löfte om telefonsamtal vart femte år.

Vid telefonsamtalet får du information om:

 • äldreomsorgens verksamhet i Värmdö kommun
 • råd och stöd om din nuvarande levnadssituation
 • hälsa och vardagsliv
 • hur du kan förebygga fallskador och göra ditt hem säkrare
 • aktiviteter för äldre i din närmiljö

Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss.

Hemtjänst


För att bättre klara av att bo hemma kan du få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som av- och påklädning, toalettbesök och dusch. Det finns även möjlighet till hjälp med städning, inköp, tvätt och matlåda.

Fixartjänst

Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av kommunens fixartjänst med olika enklare bestyr i hemmet.

Boende

Beroende på dina behov finns det olika alternativ till boende för dig som är äldre.

Stöd vid demens

Stimulans och social samvaro är viktigt vid en demenssjukdom. I kommunen finns dagvård, avlösarservice, demensboende och avlösning som ett stöd.

Fråga vår seniorlots!

Till Seniorlotsen kan du som är äldre vända dig om du har frågor rörande äldreomsorgen i Värmdö kommun. Det kan vara frågor gällande hemtjänst och hemsjukvård, aktiviteter och social samvaro eller andra frågor som rör äldres intressen i kommunen. Även anhöriga till äldre är välkomna med frågor.

En måndageftermiddag i månaden finns vår seniorlots på plats på Seniorcenter Diamanten i Hemmesta.

Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att kontakta Seniorlotsen, Petra Kjellander på telefonnummer 08-570 474 93.

 

Garantier för äldreomsorg

Politikerna i kommunen har slagit fast en lista på garantier som alla utförare av äldreomsorg skrivit under på:

 1. Du får en egen kontaktperson så snart du fått beslut om omsorgsinsatser och första insatsen startar – det ska aldrig ta mer än en vecka.

 2. Du kan alltid byta kontaktperson om det av någon anledning inte fungerar mellan er.

 3. Du ska alltid få kontakt snabbt och enkelt oavsett om du vill prata med din kontaktperson eller ansvarig handläggare/chef/arbetsledare. Finns vi inte på plats återkommer vi inom ett dygn så snart vi vet att du söker oss.

 4. Du ska känna dig trygg – har du omsorg dygnet runt ska du också kunna nå oss alla timmar, vardag som helg.

 5. Du ska alltid veta vem som kommer och när. Vi bär arbetskläder och kan alltid visa legitimation.

 6. Du slipper tobaksrök eftersom du får hjälp och service av personal som sätter ditt välbefinnande i främsta rummet.

 7. Du ska alltid bemötas med respekt oavsett funktionsförutsättning, kön, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet.

 8. Du får hjälp till självhjälp. Vi stimulerar och inspirerar dig så att du får så bra förutsättningar som möjligt att klara din vardag.

 9. Du har rätt till inflytande – det innebär att du själv är med och bestämmer över när och hur dina beviljade omsorgsinsatser ska genomföras.

 10. Dina synpunkter är viktiga. Oavsett om det gäller förslag, beröm eller klagomål är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef – vi lovar att du får ett svar och förslag till åtgärd inom två veckor.

 11. Dina anhöriga ska få stöd och information – vi hjälper både dig och dem att förstå och påverka vardagen.

 12. Du har rätt till hög kvalitet. Minst en gång per år gör Värmdö kommun en utvärdering av hemtjänst, särskilt boende och demensdagvård för att utveckla och höja kvaliteten.