Psykisk funktions­nedsättning

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från kommunen.

Du har möjlighet att få stöd på olika sätt i och utanför ditt hem, samt att komma igång med aktiviteter eller olika former av sysselsättning. I särskilda fall kan kommunen bevilja boende med utökat personalstöd. Ett personligt ombud kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället.

Du kan ansöka om stöd genom att ringa till servicecenter och be om att bli kopplad till socialsekreterare för socialpsykiatri. En socialsekreterare tar emot din ansökan och utreder ditt behov av stöd.

Även du som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning kan kontakta socialtjänsten.

Kontakta servicecenter

Anhörigstöd

Värmdös råd för funktionshinderfrågor

Samordnad individuell plan (SIP)

Ansökan om insats enligt Socialtjänstlagen , 1.4 MB.

Personligt ombud

Är du över 18 år och skriven i Nacka eller Värmdö kommuner och har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud.

Vad kan ett personligt ombud göra för dig?

Vi ger dig råd och bistår dig så att du får den hjälp du enligt lag har rätt till. Vi kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället.

Hur arbetar ett personligt ombud?

Vi är ditt ombud och arbetar på uppdrag från dig enligt dina önskemål.

  • Vi företräder dig i dina kontakter när du vill det.
  • Vi arbetar oberoende från myndigheter och andra verksamheter.
  • Vi kan hjälpa till att samordna samhällets insatser.
  • Vi har tystnadsplikt.

Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Nacka och Värmdö kommuner och delfinansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktinformation till Personliga ombud i Nacka och Värmdö finner du i nedan.

Personliga Ombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.