Övergripande styrdokument

Övergripande aktiverande och normerande styrdokument beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och presenteras på dessa sidor. Styrdokumenten är sorterade efter ämne.

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiverande och normerande styrdokument

Aktiverande styrdokument ger uppdrag att handla på ett visst sätt för att uppnå en önskad utveckling. Dessa typer av styrdokument ska utgå från antagna mål och syfta till att uppfylla dessa.

I Värmdö kommun finns två hierarkiska nivåer av aktiverande styrdokument: strategiska planer (beslutas av kommunfullmäktige eller nämnd) och handlingsplaner (beslutas av nämnd eller kommundirektör/förvaltningschef).

Normerande styrdokument förtydligar kommunens förhållningssätt till något och anger hur befintlig verksamhet utförs. Dessa typer av styrdokument kan även användas för att förtydliga lagar eller ange skarpare regler än vad lagen föreskriver.

I Värmdö kommun finns tre hierarkiska nivåer av normerande styrdokument: policy, (beslutas av kommunfullmäktige) riktlinjer (beslutas av kommunfullmäktige eller nämnd) och tillämpningsrutiner (beslutas av kommundirektör/förvaltningschef).

I författningssamlingen ingår normerande och aktiverande styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Nämndernas styrdokument

Nämndernas övriga styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Till nämndernas styrdokument